Veoautojuht

Prindi Veoautojuht
 • Olulised momendid

  • Veoautojuhid veavad veoseid sihtkohta – võtavad lähtekohast kauba auto peale ja toimetavad selle edasi lattu või viivad laevale, lennukile, rongile või otse kliendile.
  • Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, suhtlusoskust ja vastutustunnet.
  • Võimalus sõita kodu- ja välismaal muudab töö väga vaheldusrikkaks.
  • Rahvusvaheliste vedude puhul on vajalik võõrkeelte oskus.
 • Töö iseloom

  Veoautojuhid veavad nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi veoseid. Nad peavad kauba õigel ajal sihtkohta toimetama, järgides veondusfirma, kauba tellija ja kauba saaja antud juhiseid ning valdkonda puudutavaid seadusi. Nad vastutavad kauba säilimise ja vigastusteta kohaletoimetamise eest.

  Tööle asudes peab veoautojuht kõigepealt üle kontrollima kütusevaru ja auto tehnilise korrasoleku. Pidurid, tuled, klaasipuhastid, tulekustutid ja muud ohutusvahendid peavad olema töökorras, peeglid välja reguleeritud ja kaup kinnitatud nii, et see liikuma ei pääse. Suuremates veondusettevõtetes on sellised ülesanded jaotatud teistele töötajatele ja veoautojuhi vastutus auto tehnilise valmisoleku eest väiksem.

  Kui kõik on korras, teatab autojuht ettevõtte vedude eest vastutavale isikule tööks valmisolekust ja teeleasumisest. Kaubaveol peavad alati kaasas olema juhi-, sõiduki- ja veosedokumendid. Veoautod on suured ja rasked, mistõttu tähelepanelikkus liikluses on eriti oluline. Kõige ohutum on pikamaasõitudel hoida ühtlast kiirust ja teha võimalikult vähe manöövreid. Järjest tähtsam on ka sõiduki keskkonnasäästlikkus.

  Pikkade vahemaade läbisõitmisel on otstarbekas pärast kauba mahalaadimist sihtkohas uus kaup peale võtta, et mitte tühjalt tagasi sõita.

  Eriveoste puhul peab juht teadma veoste laadimise iseärasusi ja vedaja esindajana vastutama veose ohutu kättetoimetamise eest. Iga päev kaupu laiali vedavate autojuhtide ülesannete hulka võib kuuluda ka müügitöö – klientidelt tellimuste vastuvõtmine ja ettevõtte esindamine.

 • Töökeskkond

  Enamiku veoautojuhtide töö on vahelduva iseloomuga.Töötatakse ka õhtusel ja öisel ajal, nädalavahetustel, riigipühadel. Kaugsõiduautojuhid viibivad kodust eemal päevi või isegi nädalaid. Tihti tuleb riigipiiridel väga pikalt ülepääsu oodata. Roolis olijaile on kohustuslik järgida ettenähtud töö ja puhkeaja vaheldumist (selle fikseerib sõidumeerik). Seetõttu on paljudel kaugsõiduveokitel korraga peal kaks juhti. Tänapäevased kaugsõiduautod on lisaks muudele mugavustele (ergonoomiline, hea ventilatsiooniga kabiin) varustatud korralike magamisasemetega.

  Kohalike vedude autojuhid peavad tööpäeva alustama sageli väga vara hommikul, et värske kaup poodide avamise ajaks kohale jõuaks.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Veoautojuhi töös on möödapääsmatu vajaliku kategooria autojuhiloa olemasolu. Töölevõtmisel eelistatakse eelnevate liikluseeskirja rikkumisteta, sõidukijuhi kogemustega inimesi. Veoautojuhil peavad olema põhjalikud teadmised autode ehitusest, hooldamisest ja veoste laadimise põhimõtetest. Ta peab oskama lugeda maanteekaarte ning tegutseda ohu- ja eriolukordades.

  Ohtlike ainete vedude ja/või rahvusvaheliste vedude õiguse saab veoautojuht, kes on läbinud vastava täienduskoolituse. Rahvusvahelistel vedudel töötamine eeldab ka võõrkeeleoskust ning rahvusvaheliste veostega seonduvate õigusaktide tundmist.

  Veoautojuhina töötamine nõuab emotsionaalset stabiilsust, head nägemist, pinge- ja stressitaluvust, oskust planeerida oma tööd ja aega, täpsust, analüüsivõimet, vastutustunnet, arvestamist teiste liiklejatega, kiiret reageerimist ja õiget tegutsemist ekstreemolukordades.
  Teenindamisega seotud ametis peab autojuht olema korrektse välimusega, sõbralik, kannatlik, suutma suhelda ja toime tulla mitmesuguste inimestega.

  Kaugsõiduautojuhid peavad olema iseäranis hea tervisega. Kõik veoautojuhid käivad regulaarselt arstlikus kontrollis, kus testitakse nende üldist tervislikku seisundit ning nägemist ja kuulmist.
  Veoautojuhina ei saa töötada alkoholi- ja narkosõltlased, halva nägemisega, südamehaigusi või langetõbe põdevad inimesed.

  Tervisekahjustusi ja raskematel juhtudel kutsehaigusi võivad esile kutsuda vibratsioon, müra ja heitgaasid. Autojuhtide sage kutsehaigus on seljahädad.

 • Haridus ja väljaõpe

  Veoautojuhid peavad läbima autoveoseaduses ettenähtud ametikoolituse. Autojuhi ametikoolitust pakuvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud autokoolid.

  Üldhariduskoolis tuleks tulevastel veoautojuhtidel pöörata tähelepanu tööõpetusele ja võõrkeeltele.

 • Töövõimalused

  Veoautojuhid leiavad tööd sise- ja välisvedudega tegelevates veondusfirmades. Töökohtade arv oleneb paljuski majanduse arengust.

 • Lisateave

  • Töötajate huve kaitseb Transpordi Ametiühing. 
  • Soovitusliku kutsekvalifikatsiooni omistamisega maanteetranspordi valdkonnas tegelebEesti Rahvusvaheliste Autovedude Assotsiatsioon.
  • Valdkonna ettevõtteid koondab Autoettevõtete Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Transpordi Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Autojuht

  Autolukksepp. Tuleb olla kursis uuendustega autotööstuses, mis nõuab pidevat enesetäiendamist. Töö eeldab tehnilist taipu ja huvi masinate vastu. Vajalik on hea füüsiline vorm ja vastupidavus, täpsus, püsivus ning vastutustun...

  Loe täpsemalt »

  Prügiveoki juht. Prügiveoki juht sõidab spetsiaalse prügiveokiga, kogudes kokku ja toimetades jäätmed käitluskeskusesse. Prügiveoki juhil peab olema C-kategooria juhiluba. Miinimumhariduse nõuet pole ja prügiveoks vajalikud oskused...

  Loe täpsemalt »

  Ühistranspordiveoki juht

  Kraanajuht

  Tõstukijuht. Tõstukijuhtide ülesanne on masinate abil kergendada füüsiliselt keerulist või rasket tööd. Tõstukite juhtimine nõuab head koordinatsiooni, kuulmis- ja nägemismeelt. Tõstukeid juhitakse nüü...

  Loe täpsemalt »

  Logistik. Logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist. Logistikatöö on eelkõige meeskonnatöö. Vaid üheskoos tegutsedes saab tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpor...

  Loe täpsemalt »