• Olulised momendid

  • Veebidisainer loob ja kujundab atraktiivseid ja kasutajasõbralikke veebilehti, aga ka kuulutusi, bännereid, kaubamärke, firmasümboolikat, aitab arendada veebitooteid, videoanimatsioone jm.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt veebi sisujuht, veebiarendaja, veebiadministraator jm.

  • Veebidisaineri ametioskusi saab omandada nii ümberõppes kui ka tasemeõppes (koolides).

  • Töö sobib erinevas vanuses inimestele, samuti ka liikumispuudega inimesele.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üldjuhul üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Veebidisaineri ülesanne on luua funktsionaalne kujundus, mis oleks kasutajale visuaalselt atraktiivne ning kus oluline info on presenteeritud selliselt, et seda oleks hõlbus üles leida. Veebidisain koosneb tihtipeale kahest poolest: disainist ja arendusest.

  Disaini pool vastutab veebilehe kujunduse, visuaalse väljanägemise, kasutatavuse ning sõnumi edastatavuse eest ning arendus seisab hea selle eest, et veebileht oleks funktsionaalne ja kasutajale lihtsasti arusaadav.

  Veebidisainer võib kujundada veebi nii arvuti- kui teiste nutiseadmete vaates, sh keskenduda mobiilirakendustele. Töö on vaheldusrikas ning sisaldab ka vajadust suhelda erinevate osapooltega – nii oma meeskonna kui ka kliendi või tellijaga.

  Veebidisaineri peamisteks tööülesanneteks on:

  • Selgitada kliendi/tellija vajadused loodavale tootele
  • Luua prototüüpe ja pakkuda kliendile/tellijale välja erinevaid kujunduslikke ideid ning aidata neid praktiliselt ellu viia
  • Muuta arvuti ja inimese vaheline suhtlus sujuvamaks ja info lihtsasti kasutatavaks ja leitavaks
  • Osata visuaalsete vahendite kaudu edastada sõnumeid ja ideid, mis vastavad nii tellijate kui ka kasutajate ootustele
  • Teha koostööd multimeedia spetsialistide ja tarkvaraarendajatega jt parimate lahenduste väljatöötamiseks
  • Testida väljapakutud lahendusi ja võimalusel viia sisse muudatusi ja pakkuda välja uusi ideid.

 • Töötulemus

  Edukas veebidisainer oskab kujundada kodulehti, mis on visuaalselt selged, pakuvad intuitiivset kasutajamugavust ja suunavad kasutaja/külastaja tähelepanu olulisele infole.

  Lisaväärtusena võib veebidisainer pakkuda kliendile nii tootedisaini kui ka kaubamärke ja firmasümboolikat hõlmavaid kujundusideid ja -lahendusi.

 • Töökeskkond

  Veebidisaineri töökeskkond ei pruugi olla piiratud vaid kontoritööga, vaid seda saab hõlpsalt teha nii kodus kui ka välisriigis viibides.

  Töö nõuab suhtlemist, kuid mitte tingimata pidevat näost näkku kohtumist. Kuna enamasti on tegemist istuva tööga, sobib veebidisaineri ametikoht ka liikumispuudega inimestele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Veebikeskkonna (graafiline) disaini alased teadmised
  • Teadmised veebiarendamisest
  • Digitaalsete keskkondade kasutusmugavuste tajumine ja testimine
  • Fototöötlusprogrammide tundmine
  • Teadmised kompositsioonist
  • Hea värvitunnetus

  Mõtlemisoskused

  • Hea visuaalne mõtlemine
  • Võime tajuda multimeedia ja reklaami psühholoogilist mõju
  • Oskus mõista sihtgrupi vajadusi
  • Struktuurne ja loogiline mõtlemine
  • Lahendustele orienteeritus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Loovus ja hea kujutlusvõime
  • Tähelepanelik kuulamisoskus
  • Avatus uuendustele
  • Eesmärgile orienteeritus
  • Koostöövalmidus

 • Haridus ja väljaõpe

  Veebidisaini on võimalik õppida erinevates kutse- ja kõrgkoolides üle Eesti. Eelkõige on oluline praktilise poole hea tundmine ja kasutamine, kasuks tuleb nii kunstilised huvid kui ka IT-alased teadmised ja programmeerimisoskus, kuid ükski pole neist eelduseks heaks veebidisaineriks kujunemisel.

  Veebidisaineriks vajalikku haridust saab omandada näiteks:

  • Tartu Kõrgemas Kunstikoolis meedia ja reklaamidisaini õppekaval, vt http://www.artcol.ee/et/sisseastujale
  • Tartu Kutsehariduskeskuses veebispetsialisti erialal, vt http://khk.ee/osakonnad/ikt/oppekavad
  • Eesti Kunstiakadeemia, nt meediagraafika õppekaval, www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope
  • Tallinna Polütehnikumis, vt multimeedia spetsilisti õppekava http://www.tptlive.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  Veebidisainerid leiavad tööd erinevates ettevõtetes, nt reklaami- ja disainiagentuurides, IT-firmades jm.

 • Karjääritee

  Olenevalt varasemast taustast, kujunenud huvidest ja oskustest, saab oskuslik veebidisainer liikuda edasi väga erinevatesse valdkondadesse. Nt IT-firma töökogemusega disainer võib areneda IT-projektijuhiks, tarkvaraarendajaks, multimeedia spetsialstiks, lisaks võivad disainerid edasi liikuda disainijuhi, tootejuhti, turundusspetsialistide ametikohtadele või ka ise ettevõtjaks hakata.

  Disaineri huvid pole kuidagi piiratud ning tihti peale on veebidisainerid tegemas ka muid kujundustöid, nt plakatid, bännerid, visiitkaardid jm.

 • Lisateave

  Loe ka Veebidisaineri persoonilugu
  Tee läbi Veebidisaineri test
  Vaata Velveti veebidisaineri Liisi ameti videotutvustust
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.