• Olulised momendid

  • Valguskujundaja aitab valguse abil luua sündmusele või lavastusele visuaalse atmosfääri.
  • Ta mõtleb välja valguslahenduse idee ning teostab selle mitmesuguste tehnikavahenditega (prožektorid, filtrid, valgustuspuldid jne).
  • Valguskujundaja oskused on vajalikud nii teatris, televisioonis, filmitööstuses, kontsertidel kui ka sündmuste produtseerimisega tegelevates ettevõtetes.
  • Valguskujundajaks saab õppida kõrgkoolis.

 • Töö iseloom

  Valguskujundaja loob sündmuste tarbeks valguslahenduse, olles ühtaegu nii selle looja kui ka teostaja. Tema töö eesmärk on tekitada visuaalne atmosfäär, mis toetab lavastust või sündmust valgusega. Lihtsamalt öeldes on näiteks teatris etenduse ajal valgustite asetsemine, nende kustumine, süttimine, laval nähtava valguse muutmine (ja seeläbi kogu nähtavuse muutmine) ja valgustuse eriefektid just valguskujundaja töö.

  Valgustus on sageli üks osa kogu vaatemängust nii teatris, filmis kui ka kontserdil, mistõttu on väga oluline, et erinevad osalised, näiteks lavastajad, operaatorid, režissöörid, kunstnikud jt, teeksid koostööd.

  Valgustusega on võimalik:
  • teha sündmus nähtavaks;
  • luua meeleolu ja atmosfäär;
  • juhtida tähelepanu olulisele;
  • avardada või kitsendada ruumi/pilti;
  • lisada etendusele rütmi jne.

  Peamised tööülesanded:
  • luua valgusrežii ehk valguslahendus;
  • juhendada valgustajaid ja kontrollida nende tööd;
  • valida valgusaparatuur;
  • osaleda valgusproovides.

  Olenevalt ettevõttest, projektist ja meeskonna suurusest võib valguskujundaja ülesanne olla ka valgustehnika paigaldamine (installeerimine ja suunamine), valguspuldi taga töötamine, materjalide valimine, eelarve koostamine jne.

   

 • Töökeskkond

  Valguskujundaja töökohaks võib olla nii teatrilava, stuudio, filmivõtete plats, vabaõhulava, kontsertsaal kui ka teised mitmesuguste sündmuste toimumise kohad. Pidev keskkonnavahetus ja liikuva iseloomuga töö tekitab põnevust, mis ei lase langeda rutiini.

  Valguskujundaja tööaeg sõltub sageli sündmuste toimumise ajast, mistõttu tuleb töötada ka õhtul ja nädalavahetusel.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Valguskujundaja töö eeldab ühtaegu nii loomingulisust kui ka valgustuse tekitamiseks sobivate tehnikavahendite tundmist, nagu prožektorid, korrigeerivad või värvi andvad filtrid (näiteks Lee 136 ehk Pale Lavender, helelilla), valguse juhtpuldid jne.

  Valguskujundaja peab:
  • oskama koostada ja lugeda tööjooniseid;
  • tundma valgustehnikat ning oskama seda komplekteerida ja kasutada;
  • oskama käsitseda valguspulte ning tundma nende tarvis loodud arvutiprogramme, nt SGM Regia 2048 Opera, Avolites Pearl Tiger jpt;
  • tundma kunstilisi materjale ja eriefekte valguse loomiseks;
  • oskama valgusrežii ehk valguslahenduse salvestamist juhtida ja läbi viia;
  • oskama loodud valguskujundust etenduse ajal ette mängida ehk teha valgustust, juhtida valguspulti, käivitada õigel hetkel valgusmuutumised jne.

  Valguskujundaja mõtleb välja sündmuse dramaturgiale vastava valguspiltide järjestuse, leiab nende teostamiseks sobiva tehnilise lahenduse. Valguspiltide nimekiri koos prožektorite riputusplaaniga on valguskujunduse kõige olulisemad dokumendid. Valguspiltide nimekiri on valgustajale võrdväärne etenduse stsenaariumiga, selle alusel süüdatakse ja kustutatakse valgusteid, mille valgus moodustab kokku valguspildi. Enamasti kasutatakse valgustamiseks juhtimispulti, millega valguslahenduse nimekiri varem salvestatakse ning sündmuse ajal käivitatakse.

  Valguskujundaja peab tundma lavastatava esitluse teksti, muusikat või näiteks lavadekoratsioone, et loodav valgustus haakuks tervikuks. Näiteks on igale valgussuunale omane sisendada teatud tunnet (muljet), nt õudust, ebareaalsust, ruumilisust jm.

  Kuna valguskujundajale alluvad sageli ka valgustajad, on oluline meeskonna juhtimise oskus ja suhtlemisoskus.

  Olulised isikuomadused:
  • loovus;
  • analüüsivõime;
  • pingetaluvus;
  • vastutustunne;
  • võime ruumiliselt mõelda.

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Valguskujundajana töötamise eeldus on vastav kõrgharidus teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekaval (valguskujundaja eriala). Õppimisvõimalusi saab otsida kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Üldhariduskoolis võiks tulevane valguskujundaja tähelepanu pöörata näiteks kunstiõpetuse tunnile, kus õpitakse looma koloriiti ja kompositsiooni; füüsikatunnis omandatakse füüsika algteadmised (nt optikas ja värvusõpetuses).

  Vajalik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis uute tehnoloogiliste vahendite arenguga.
  Valguskujundaja erialal on võimalik taotleda Kutsekojast kutsetunnistus.

 • Töövõimalused

  Valguskujundaja tööpõld on lai, sest tema oskused ja teadmised on vajalikud teatrilaval, televisioonis, filmi võtteplatsil, messidel ning kontsertide ja muude sündmuste korraldamisel. Sageli töötab valguskujundaja mitmes kohas või mitme projekti kallal korraga.

  Valguskujundaja alustab sageli tööd valgustajana, arenedes edasi valguskujundajaks või valguskunstnikuks. Kui valgustaja peamine ülesanne on paigaldada tehnikavahendeid, suunata valgusteid, assisteerida valguskujundajat ja töötada valguspuldiga, siis valguskujundaja töö on lisaks luua valgusrežii, valida ja komplekteerida valgusaparatuur ning sageli ka koostada valguslahenduse eelarve.
  Sarnased ametid:
  • valgustaja;
  • valguskunstnik.

  See töö on sarnane teiste lava visuaalset keskkonda loovate ametitega (nt dekoraator-butafoor). Teatris on töö toimumise seisukohalt valguskujundaja amet sarnane helikujundaja omaga, sest ta asub tööle siis, kui lavastus on juba valmimas, ning ei tööta ainult esemete, vaid ajalise tervikuga.

  Valguskujundaja töö sarnaneb ka teatrikunstniku omaga, sest ta vastutab samamoodi visuaalse aegruumi loomise eest.

 • Sissetulek, soodustused

  Valguskujundaja sissetulek on fikseeritud kas põhipalgana või projektipõhiselt. Näiteks teatri püsikoosseisus töötades teenitakse enamasti kindlat kuupalka, samas kui projekte teenindava valguskujundaja sissetulek võib sõltuda nii projektide arvust, mahust kui ka kokkuleppest tellijaga.
  Sageli annab tööandja talle sõiduki, millega saab tehnikavahendeid transportida.

 • Lisateave

  Fotod: Sander Põllu valguskujundus (pildistanud Rait Avestik)

  Eesti Teatriliidu eesmärk on hoida, arendada ja väärtustada Eesti teatrikultuuri, teadvustada selle tähtsust, samuti edendada teatrierialade ja oma liikmete loometegevust.

  Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus
  Eesti Teatriliidu allorganisatsioon, kuhu kuuluvad teatrites töötavad tehnilised töötajad. Ühenduse eesmärk on kaitsta tehniliste töötajate huve.

  Eesti Etendusasutuste Liit (EETEAL)
  EETEALi põhieesmärk on luua lavakunstide arenguks vajalikud tingimused ja esindada liikmete ühishuve. EETEALi huviorbiidis on etendusasutustele ühiselt olulised tegevused ja algatused.

  Kirjeldus on koostatud 2013. a koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga (Liina Unt).

 • Lähedased ametid

  Valgustaja

  Valguskunstnik