Turundus- ja müügijuhid

Prindi Turundus- ja müügijuhid
 • Olulised momendid

  • Turundus- ja müügijuhid juhivad ettevõtte toodete ja teenuste turustamise ning müügiga seotud protsesse.
  • Nende tööst oleneb paljuski ettevõtte edukus ja käive.
  • Turundus- ja müügijuhid peavad tundma väga täpselt ettevõtte tooteid/teenuseid, sihtrühmi, kliendi eelistusi ning konkurente.
 • Töö iseloom

  Turundus- ja müügijuhid juhivad ettevõtte toodete/teenustega seotud turundus- või müügiprotsessi. Lihtsamalt öeldes on turundusjuhi ülesanne luua abinõude komplekt, et teha tooted/teenused kliendile nähtavaks, ning müügijuhi ülesanded on müügimahtu suurendada ja kliendisuhteid hallata.

  Turundus- ja müügijuhi töö on omavahel tihedalt seotud ning sageli vastutab ettevõttes üks inimene mõlema valdkonna eest.

  Turundusjuht vastutab ettevõtte turundustöö kavandamise ja elluviimise eest. Tema koostab koostöös ettevõtte juhtkonnaga turundusplaanid ja eelarved, osaleb tootemargi loomisel ning vastutab ettevõtte positsiooni eest turul.

  Turundusjuht on loovisik, kellelt oodatakse oskust pakkuda häid ja uuenduslikke ideid.

  Turunduse eesmärk suures plaanis on viia kokku ostja ja müüja. See hõlmab

  • turunduskampaaniate kavandamist ja elluviimist;
  • turundusuuringute korraldamist;
  • reklaamimist, sooduspakkumisi;
  • teavitamist;
  • suhtekorraldustööd;
  • uute klientide leidmist.

  Sageli kasutab turundusjuht turunduskampaaniate ja -uuringute korraldamisel reklaami- ning meediafirmade abi, kuid on ka ettevõtteid, kes püüavad idee ja teostuse luua võimaluse piires ise.

  Väiksemates ettevõtetes teeb turundusjuht üldjuhul ära kogu protsessi puudutava tegevuse, suuremates ettevõttes on aga sageli loodud eraldi turundusosakond, kus töötavad lisaks turundusspetsialistid ja -assistendid, tootejuhid jt.

  Müügijuht juhib ettevõtte müügiosakonna tööd, et tooteid või teenuseid rohkem müüa ning kliendisuhteid hoida ja hallata.

  Müügijuhi peamised ülesanded:

  • ettevõtte müügieesmärkide püstitamine, kontroll ja jälgimine;
  • müügimeeskonna juhtimine, arendamine ja motiveerimine.

  Müügijuhi alluvuses töötavad enamasti

  • müügiesindajad,
  • müügikonsultandid,
  • müügisekretärid jt.

  Suure osa müügitööst moodustab kliendisuhete hoidmine ning uute leidmine, edasimüüjate või kauba hankijatega kontakti loomine ja selle hoidmine. Müügijuht teeb iga päev pakkumisi, loob sidemeid edasimüüjate ja äriklientidega, peab läbirääkimisi ning sõlmib müügilepinguid.

  Müügijuhi töö eeldab pidevat iseseisvat tööd, et ennast arendada ja valdkonna muutustega kursis olla. Tuleb tunda üldisi turusuundumusi, klientide eelistusi, konkurentide tegevust jpm.

  Enamasti tähendab müügijuhi amet müügiosakonna juhtimist, kuid on ka suuremaid ettevõtteid, kus müügijuhte on mitu ehk iga juht vastutab oma kindla valdkonna eest.

 • Töökeskkond

  Turundus- ja müügijuhid töötavad enamasti kontoriruumides, kuid nende töö võib olla väga liikuv (klientide ning partneritega kohtumised jm).

  Teatud valdkondades eeldab töö pidevat reisimist, eriti rahvusvahelistes ettevõtetes. Reisimise põhjuseks võib olla uute klientide leidmine, kohtumised välisriigi filiaali esindajatega, toodete/teenuste koolitused jpm.

  Töö on vaheldusrikas, sest sama olukord ei kordu peaaegu kunagi. Turunduskampaaniad on enamasti erinevad ning ka müügiprotsessis kliendid ja olukorrad uued.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Turundusjuht peab tundma hästi ettevõtte tegevusvaldkonda, tooteid ja teenuseid ning kliente. Turundusjuht peab

  • tundma turunduse põhitõdesid;
  • suutma töötada meeskonnas;
  • juhtima turundusmeeskonda;
  • julgema otsustada ja vastutada.

  Väga tähtsad on loovus, riskijulgus ja võime analüüsida ideede elluviimise võimalusi. Suur vastutus ja turunduskampaaniate õnnestumise tõenäosuse keeruline prognoosimine eeldavad head pinge- ja stressitaluvust.

  Müügijuhi töös on vaja majanduslikku mõtlemist, teadmisi müügist ja turundusest, organiseerimisoskust ning müügikogemust. Kõige tähtsam on aga loomulikult ettevõtte toodete ja teenuste ning ka konkurentide põhjalik tundmine.

  Isikuomadustest on kõige vajalikumad julgus, pealehakkamine, järjepidevus ja võime klient enda poole võita.

 • Haridus ja väljaõpe

  Tavaliselt eeldatakse turundusjuhilt turundus- või ärialast kõrgharidust.

  Müügijuhi eriala otseselt õppida ei saa, kuid tema töös on kasu kindlasti ärikorralduse või teatud valdkonna teadmistest. Näiteks ei saa olla müügijuht meditsiini valdkonnas ilma arstiteadust õppimata.

  Turundus- või müügijuhiks õppimisel on sobivad erialad ärikorraldus, turundus, kaubandusökonoomika, majandusteadus, ajakirjandus ja suhtekorraldus, ärijuhtimine, reklaam, imagoloogia.

  Üldhariduskoolis tuleb tulevastel turundus- ja müügijuhtidel pöörata enam tähelepanu matemaatikale, eesti keelele ning võõrkeeltele.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist või kõrgkoolide andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Turundus- ja müügijuhid võivad töötada peaaegu igas valdkonnas, sest iga tegutsev ettevõte turul on loodud eesmärgiga mingit toodet või teenust pakkuda. Pakutavad tooted ja teenused vajavad ühel või teisel moel ka reklaami ning müümist.

  Väiksemates ettevõtetes on müük ja turundus sageli ühendatud ning mõlemaid ülesandeid täidab sama inimene. Suurtes ettevõtetes on aga iga protsessi jaoks eraldi inimene.

 • Sissetulek, soodustused

  Turundus- ja müügijuhi töötasu oleneb suuresti ettevõttest.

  Kui turundusjuhil on üldjuhul kindlaksmääratud kuupalk, siis müügijuhtide palk võib osaliselt sõltuda ka müügitulemustest.

  Palgale lisanduvatest mitterahalistest hüvedest on enam levinud ametiauto kasutamise võimalus, mobiiltelefoni- ja sõidukulude katmine, spordi- ja tervishoiusoodustused.

 • Lisateave

  Eesti Kaupmeeste Liit

  Ühendab hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning tegeleb kaubandusvaldkonna kutsete andmisega.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kaupmeeste Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Reklaamijuht

  Tootetutvustaja

  Turu-uuringute korraldaja