Tselluloosi- ja paberitööstuse operaatorid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Tselluloosi- ja paberitööstuse operaatorid töötlevad ning toodavad puitmassi, sellest omakorda paberit, pappi, kartongi ja lõpuks erinevaid tooteid.
  • Paberit toodetakse masinate abil, mistõttu on vaja teada ja tunda paberitöötlemise masinaid ja tehnoloogiat.
  • Töö on füüsiliselt üsna raske, sest see on seotud pikaajalise seismise, istumise ja liikumisega.
  • Väljaõpe omandatakse enamasti kohapeal, sest tootmistehnoloogia oleneb paljuski sellest, millist paberit tootma hakatakse.
 • Töö iseloom

  Tselluloosi- ja paberitööstuse operaatorid töötavad tselluloosi, puitmassi, paberit ja paberitooteid tootvates ettevõtetes. Tselluloosi ja puitmassi toodetakse puidust keetmise, kemikaalidega töötlemise ja pleegitamise abil ning need on paberitootmise tooraineks.

  Olenevalt tööprotsessist toodetakse puhast tselluloosi või pooltselluloosi. Pooltselluloosiks nimetatakse toodet seepärast, et see sisaldab peale tselluloosi küllalt palju muid puidu keemilisi komponente. Paberit toodetakse põhiliselt tselluloosist, puitmassist, makulatuurist ja muudest materjalidest.

  Tselluloosi- ja paberitööstuse harus saab tegevuse jagada kolmeks etapiks.

  1. Kõigepealt tehakse valmis tselluloos ja puitmass.
  2. Tselluloosist ja puitmassist tehakse valmis paber, papp, kartong.
  3. Paberist ja papist tehakse valmis vihikud, karbid ja muud paberitooted.

  Üldistavalt on ametiala esindajad järgmised.

  • Tselluloosi, puitmassi- ja paberitehaste operaatorid juhivad ning jälgivad masinate ja seadmete tööd, mis valmistavad puidust, kaltsudest, tselluloosi jäätmetest ja vanapaberist tselluloosi ning puitmassi.
  • Paberivabrikute operaatorid juhivad ja jälgivad masinate ja seadmete tööd, mis valmistavad tselluloosi- ning puitmassist paberit, kartongi ja lehttselluloosi. Nad jälgivad seadmete ja masinate tööd, kus märjast paberimassist vormitakse paberikangas, kangas kuivatatakse ja keritakse rullidesse.
  • Paberitoodete masinaoperaatorid kontrollivad masinaid, mis valmistavad koolivihikud, kaustikuid, kirja- ja joonistusplokke, karpe, ümbrikke, kotte ja teisi paberist tooteid. Operaatorid peavad jälgima nende masinate tööd, mis liimivad paberit kartongile (papile), lõikavad seda vajaliku pikkusega tükkideks või lõikavad ja voldivad kartongi karpide vormimiseks.

  Lisaks töötavad tselluloosi- ja paberitööstuses ka keskastme spetsialistid: vahetusemeistrid, tehnoloogid, mehaanikud, automaatikud, laborandid, keskkonnaspetsialistid jne. Ettevõtteti võivad ametinimetused ja tööülesanded erineda.

 • Töökeskkond

  Tselluloosi- ja paberitööstuses tegelevate tehnikute ja operaatorite töökeskkonnaks on tehased ja vabrikud. Peamised töövahendid on seadmed ja masinad.

  Töö on füüsiliselt üsna raske, sest see on seotud pikaajalise seismise, istumise ja liikumisega, eeldades head terviseseisundit, kohanemisvõimet ning füüsilise ja vaimse koormuse taluvust. Masinate kiire töörütm nõuab head koordinatsiooni, käteosavust, täpsust ja keskendumisvõimet, taiplikkust ja loogilist mõtlemist. Vajalik kogemus ja ettenägemisoskus tulevad ajaga.

  Töökeskkonna eripära on masinate tekitatud vibratsioon ja müra, mille summutamiseks võib olla vaja kanda kõrvaklappe. Tööolude üks eripära on temperatuur: paberi, kartongi ja tselluloosi tootmises on kuivatusosas temperatuur 40 ja enam soojakraadi.

  Kuna tootmisprotsess tselluloosi- ja paberitööstusettevõtetes kestab enamasti ööpäev läbi, siis töötatakse graafiku alusel vahetustega. See eeldab valmisolekut töötada ka õhtusel ja öisel ajal, nädalavahetustel ning riigipühadel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Tselluloosi- ja paberitööstus vajab intelligentseid tehnikaharidusega spetsialiste.

  Operaator peab tundma arvutit, omama algteadmisi keemiast, tundma tselluloosi- ja paberivalmistamise põhimõtteid ja protsessi. Ta peab oskama käsitseda ja hooldada tootmises kasutatavaid masinaid. Väljaõpe omandatakse enamasti kohapeal, sest tootmistehnoloogia oleneb paljuski sellest, millist paberit tootma hakatakse.

  Töö sobib inimesele, kellel on hea pinge- ja rutiinitaluvus ning võime kiiresti otsuseid langetada, eelduseks on iseseisvus ja otsustusvõime. Kasulikud isikuomadused on vastutustunne, aktiivsus ja tulemustele orienteeritus.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eestis ei ole konkreetset õppeasutust, kus saab omandada tselluloosi- või paberitööstuse operaatori kutseharidust. Seega koolitavad valdkonna ettevõtted oma töötajaid põhiliselt kohapeal.

  Koolitusi korraldavad nii ettevõtted ise kui ka koolitusfirmad. Abiks on tehnika või tehnoloogiaga seotud ameti omandamine.

 • Töövõimalused

  Tselluloosi- ja paberitööstuse töötajad leiavad tööd enamasti tselluloosi- ja paberitootmisega tegelevates ettevõtetes.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb piirkonnast, firma suurusest, vastutusest ja kohustuste hulgast.

  Enam levinud palgasüsteem on töötundide tasustamine. Palga moodustab tunnitasu koos lisatasudega öösiti ja riigipühadel töötamise eest ning ületundide eest. Osaliselt makstakse lisatasu ka toodangu ja selle kvaliteedi järgi.

 • Lisateave

  Tselluloosi- ja paberitööstuse operaatorile lähedane amet on puidutöötlemise meister.

  Eesti Metsatööstuse Liit ühendab puidu- ja metsatööstusega seotud ettevõtteid.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös AS-iga Estonian Cell.

 • Lähedased ametid

  Puidutöötleja

  Puidutöötlemise meister