• Olulised momendid

  • Trükkali ülesanne on trükkida trükimasina või -seadme abil.
  • See amet nõuab täpsust ja pühendumist, mis eeldab keerulise seadmepargi käsitsemise ja hooldamise oskust.
  • Trükkal trükib ajalehti, raamatuid, reklaammaterjali, plakateid, pakendeid ja palju muud.
  • Trükkali töös on tähtis tootmise eripärast tingitud tööülesannete täpne tõlgendamine ja täitmine, töö kavandamine, töövahendite ratsionaalne ja keskkonnaohutu kasutamine.
 • Töö iseloom

  Trükkal on kvalifitseeritud spetsialist, kelle peamine ülesanne on trükimasina või -seadme abil trükkimine. Trükkal jälgib ja kontrollib pidevalt kogu trükiprotsessi ning vastutab selle kvaliteedi eest.

  Trükkali kohustuste hulka kuulub tavaliselt ka trükimasina hooldus: puhastamine, õlitamine, reguleerimine, trükiseadmete töökorras hoidmiseks vajalike kulumaterjalide regulaarne vahetamine (ja sellega seotud arvestuse pidamine) jms. Trükkimise kõrval on trükkali tööülesanded trükimasina ja -materjalide ettevalmistamine ning töö sissevõtuga seotud masina häälestamine.

 • Töökeskkond

  Trükkalite töökeskkond on trükikojad. Töövahendid on trükimasinad ja -seadmed, trükikvaliteedi kontrollimise mõõteriistad ja -seadmed, järeltöötlusseadmed.

  Tänapäeval võib trükikojad nende tegevuse järgi jaotada järgmiselt:

  • Perioodikatrükikojad – need toodavad ajalehti, ajakirju ja tootekatalooge.
  • Raamatutrükikojad – need toodavad erinevas köites raamatuid.
  • Pakenditootjad – nende toodanguks on mitmesugusest materjalist (kartong, plast, metall) pakendid või etiketid.
  • Reklaamtrükikojad – sellesse rühma kuulub kõige rohkem trükikodasid. Trükitakse reklaamlehti, voldikuid, brošüüre, plakateid, müügitoetusmaterjali, otsepostitusmaterjali, kalendreid, kirjalehti, nimekaarte, ümbrikke ja palju teisi trükiseid.
  • Digitrükikojad – trükitakse suuri plakateid ja ribareklaame erinevatele materjalidele, reklaammaterjali, firmatrükiseid ja raamatuid. Selle tehnoloogia eelis on võimalus valmistada tooteid väikestes kogustes, sest trüki ettevalmistus ei ole nii kallis ega aeganõudev. Selle tehnoloogia areneb kiiresti.
  • Äri- ja reklaamkingituste tootjad – trükitakse erinevatele esemetele, nt rõivad, kontoritarbed, kruusid.

  Neil tuleb kokku puutuda tolmu ja temperatuurikõikumistega. Masinate tööst põhjustatud vibratsiooni ja müra summutamiseks võib olla vajalik kõrvaklappe kanda.

  Paljud trükkalid töötavad vahetustega, sest varahommikuti postkastidesse ja müügipunktidesse laialiveetavaid päevalehti trükitakse ka hilisõhtul ning öösel. Pikema ilmumistsükliga ajakirju ja raamatuid trükitakse päeval.

  Trükkali töövahendid ja materjalid on masinad, tööpingid, paber, trükivärvid. Töö võib olla aeg-ajalt väga pingeline, sest tähtaegadest tuleb kinni pidada (nt ajalehed peavad isegi kindlaks kellaajaks trükitud olema).

  Trükimasina juures tuleb püsti seista, trükiplaatide järelevalve ja seadistamine on silmadele üsna väsitav. Trükivärvid võivad ülitundlikel inimestel esile kutsuda allergiat.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Trükkaliamet on täpsust ja pühendumist nõudev töö, mis eeldab ennekõike trükimasinate käsitsemise ja hooldamise oskust. Masinate kiire töörütmi juures peab töötajal olema hea koordinatsioon, käteosavus ja keskendumisvõime.

  Tehnikahuvi, hea värvitaju ning detailidesse süüvimise oskus tulevad trükkaliametis ainult kasuks. Olemuselt on töö individuaalne, ent kogu tootmisprotsessi vältel peab olema trükkal valmis koostööks teiste meeskonnaliikmetega.

  Tänapäeval on trükkali ametis väga tähtis töövahend arvuti ning erinevate programmide kasutamise oskus, sest suur osa tööst juhitakse arvutiekraanil. Trükkal peab olema valmis ennast pidevalt arendama ja koolitama, et tulla toime areneva tehnoloogia, uute seadmete ja töövõtetega.

 • Haridus ja väljaõpe

  Trükkaliameti õppimisvõimaluste kohta leiad rohkem teavet kutsehariduse andmebaasist. Näiteks Tallinna Polütehnikumis on võimalik õppida trükitehnoloogia erialal.

  Trükkali kutsestandardite kohta leiad rohkem teavet Kutsekoja kodulehelt.

  Paljud ettevõtted koolitavad oma töötajad välja ka kohapeal, sest masinad, millega tööd tehakse, võivad ettevõtetes erineda.

  Täiendusõppe vajaduse määravad töötajatele ettevõtted. Tavaliselt tekib selle järele vajadus siis, kui kasutusele tulevad uued seadmed. Sel juhul teevad koolitusi masinate tarnijad.

  Trükitööstuses töötamisest huvitatud noored peaksid üldhariduskoolis pöörama tähelepanu kunsti- ja arvutiõpetusele.

 • Töövõimalused

  Eestis on mitmekümneid trükikodasid, kus sobilike eelduste ja oskustega trükkal kindlasti tööd leiab. Trükikojad on erinevad, sest enamjaolt on nad spetsialiseerunud kindlate esemete trükkimisele, sest masinad, millega tööd tehakse, on kallid.

  Eesti trükikojad paistavad silma paindliku tööga, sestap otsitakse siit keerukate ja ebastandardsete lahenduste trükkijaid. Trükikojad püüavad toodetele lisaväärtust anda – paljud neis kasutatavad masinad ja seadmed ei ole mõeldud masstoodangu trükkimiseks ning nende seadistamine nn eriliste toodete jaoks käib paindlikult ja kiiresti.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb piirkonnast, firma suurusest, töö sisust, vastutusest ja töökohustustest.

 • Lisateave

  Kutsekvalifikatsiooni andev organ on Eesti Trükitööstuse Liit.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu trükkal Hendrikust.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Trükitööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Tekstiilitrükitööline

  Köitja

  Graafiline disainer