Trükiste järeltöötleja

Prindi Trükiste järeltöötleja
 • Olulised momendid

  • Trükiste järeltöötleja on viimane lüli enne, kui tellitud trükis kliendile üle antakse.
  • Trükiste järeltöötleja annab trükisele sellise kuju nagu vaja, seda lõigates, kiletades, pakendades, voltides või muul moel töödeldes.
  • Trükise järeltöötleja töö on vastutusrikas, sest tema peab erilist rõhku pöörama ka trükiste kvaliteedi kontrollile.
 • Töö iseloom

  Trükiste järeltöötleja vastutab trükiste järeltöötluse eest. Tema töökoht asub tavaliselt trükikoja järeltöötlusosakonnas ning toote tellija saab toote sellisel kujul, nagu see järeltöötlusosakonnast väljub.

  Järeltöötlus tähendab seda, et valmis saanud trükised töödeldakse, olenevalt olukorrast kas lõigatakse, volditakse, komplekteeritakse, lakitakse, kiletatakse, köidetakse vms.

  Järeltöötluse alla kuuluvad ka toodete pakendamine ja postitus, mis on eriti tähtsad ajalehtede tootmisel ning mida tehakse automaatliinidel ja -masinatel.

  Järeltöötlus on trükiste valmistamise viimane etapp, kus trükis saab lõpliku kuju. Just sellisena jõuab see hiljem kliendini. Seetõttu tuleb järeltöötlejal ka erilist rõhku pöörata trükiste kvaliteedi kontrollile.

 • Töökeskkond

  Trükiste järeltöötlejad töötavad trükikodades ning nende töövahendid on köitemasinad ja ‑seadmed.

  Järeltöötlustöö peamised puudused on müra, tolm ja õhutemperatuuri kõikumine. Põhiriskid on seotud füüsilise koormusega – rutiinsed liigutused, ühekülgsed tööoperatsioonid ja rasked tööasendid tõstmisel ning pööramisel. Masinate tööst põhjustatud vibratsiooni ja müra summutamiseks võib olla vajalik kanda kõrvaklappe.

  Masinate kiire töörütm eeldab head koordinatsiooni, käteosavust ja keskendumisvõimet. Kindlasti on töö pingeline ja seda peamiselt tootmise eripära tõttu, kuna tihti tuleb silmitsi seista pealesuruvate tähtaegadega. Trükitavad tööd – ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised ja muu – peavad valmima etteantud ajaks.

  Trükiste järeltöötlejate tööaeg on enamasti vahetustega graafiku alusel.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Järeltöötleja peab tundma järeltöötlustehnoloogiaid ja -materjale ning suutma neid parimal viisil kasutada ja ladustada. Ta peab valdama tööprotseduure eri liinidel ja seadmetel ning oskama masinaid seadistada. Väga tähtis on ka põhjalik materjalitundmine ning oskus näha trükist tervikuna.

  Trükiste järeltöötleja elukutse eeldab huvi tehnilise töö vastu, täpsust ja hoolikust, süsteemsust, vastutustundlikkust ja füüsilist vastupidavust.

  Töö on olemuselt individuaalne – seega on vajalik tööd iseseisvalt kavandada ja õiged töövõtted valida. Ühtlasi on vaja koostööoskust trükikoja meeskonnaga ja vajaduse korral ka klientidega suheldes.

 • Haridus ja väljaõpe

  Trükiste järeltöötlejaks saab õppida kutsekoolis, mille kohta leiad rohkem teavet kutsehariduse andmebaasist. Näiteks Tallinna Polütehnikumis on võimalik õppida trükitehnoloogia erialal.

  Trükiste järeltöötleja kutsestandardi kohta leiad teavet Kutsekoja kodulehelt.

  Paljud ettevõtted koolitavad oma töötajad välja ka kohapeal, sest masinad, millega tööd tehakse, võivad ettevõtetes erineda.

  Täiendusõppe vajaduse määravad töötajatele ettevõtted. Tavaliselt tekib selle järele vajadus siis, kui kasutusele tulevad uued seadmed. Sel juhul teevad koolitusi masinate tarnijad.

  Trükitööstuses töötamisest huvitatud noored peaksid üldhariduskoolis pöörama tähelepanu kunsti- ja arvutiõpetusele.

 • Töövõimalused

  Trükitööstusel on Eesti turul oma kindel koht ning seejuures jätkub ettevõtete tipptasemel tehnoloogiline areng.

  Trükiste järeltöötleja leiab tööd üldjuhul trükikodades. Tänapäeval võib trükikojad tegevuse järgi jaotada järgmiselt:

  • Perioodikatrükikojad – need toodavad ajalehti, ajakirju ja tootekatalooge.
  • Raamatutrükikojad – need toodavad erinevas köites raamatuid.
  • Pakenditootjad – nende toodanguks on mitmesugusest materjalist (kartong, plast, metall) pakendid või etiketid.
  • Reklaamtrükikojad – sellesse rühma kuulub kõige rohkem trükikodasid. Trükitakse reklaamlehti, voldikuid, brošüüre, plakateid, müügitoetusmaterjali, otsepostitusmaterjali, kalendreid, kirjalehti, nimekaarte, ümbrikke ja palju teisi trükiseid.
  • Digitrükikojad – trükitakse suuri plakateid ja ribareklaame erinevatele materjalidele, reklaammaterjali, firmatrükiseid ja raamatuid. Selle tehnoloogia eelis on võimalus valmistada tooteid väikestes kogustes, sest trüki ettevalmistus ei ole nii kallis ega aeganõudev. See tehnoloogia areneb kiiresti.
  • Äri- ja reklaamkingituste tootjad – trükitakse erinevatele esemetele, nt rõivad, kontoritarbed, kruusid.
 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb suuresti piirkonnast ja firma suurusest, töö sisust ning samuti vastutuse ja töökohustuste hulgast. Enam levinud palgasüsteem on töötundide tasustamine. Palga moodustab tunnitasu koos lisatasudega töö eest õhtuti ja öösiti ning ületundide eest.

  Osaliselt makstakse lisatasu ka olenevalt toodangu mahust.

 • Lisateave

  Kutsekvalifikatsiooni andev organ on Eesti Trükitööstuse Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Trükitööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Tekstiilitrükitööline

  Köitja

  Graafiline disainer