Treial

Prindi Treial
 • Olulised momendid

  • Treial valmistab masina-, metalli- ja seadmetööstusele vajalikke täppisdetaile.
  • Nüüdisaegsed treipingid on arvjuhitavad ning eeldavad treialilt oskust kasutada ja koostada juhtprogramme.
  • Treiali tööväljavaated on head, sest masina- ja metallitööstus on Eestis kasvav valdkond.
 • Töö iseloom

  Treial on tehniline oskustöötaja, kes valmistab ja töötleb treipingi abil metallist detaile. Treiali töö saab üldiselt jagada kolmeks osaks:

  • töödeldava materjali ettevalmistamine;
  • materjali töötlemine ja treimine;
  • töö arvjuhtimisega treipingil.

  Treial peab enne treimist valmistama toorikuid, mida ta töötlema hakkab. Ta loeb jooniseid, teeb mõõtmisi ning tükeldab ja lõikab toorikuid. Samuti peab ta valima ja ette valmistama töötlemiseks vajalikud riistad.

  Detaile töödeldakse treipingil. Treial töötleb pöörlevaid toorikuid, nihutades lõiketera kogu tooriku ulatuses. Treial töötleb sel viisil peamiselt silindrilisi ja sfäärilisi pindu. Selle tulemusena valmivad puksid, võllid, laagripesad või teised silinderdetailid. Samuti lõikab treial keermeid näiteks poltidele ja tiguülekannetele.

  Treial peab mõnikord töötlema ka keerulisemaid metalldetaile. Nüüdisajal kasutatakse tööstuses selleks arvjuhtimisega treipinki. See töötab automaatselt ette antud programmi või mõõtude järgi ning suudab valmistada ka väga keerulisi metalldetaile.

  Treial peab arvjuhtimisega treipinki teenindama. See tähendab, et ta seadistab pingi, paigaldab sellele töötlemiseks tooriku ja jälgib pingi tööd. Kogenum treial peab oskama ise treipingile juhtprogrammi koostada.

  Mõnikord peab treial töödeldud detaile ka viimistlema. Näiteks tuleb tal detaile poleerida, et muuta nende pind siledaks ja ühtlaseks.

  Treiali töö sobib sulle, kui huvitud tööst masinatega, sul on tehnilist taipu, oled hea koordinatsiooniga ja sa ei pelga füüsilist tööd.

 • Töökeskkond

  Treial töötab enamasti ühes suures tööruumis või tsehhis. Iga treial tegutseb oma tööpingi juures. Suurem osa tööst tuleb teha seistes.

  Töö võib olla treialil rutiinne ja kurnav, sest sageli töötab ta samade seadmetega. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, kuna töölised peavad tähelepanelikult töödeldavaid detaile jälgima ja paigaldama.

  Töö võib olla füüsiliselt kurnav, sest suurem osa tööst tehakse seistes ning mõnikord tuleb tõsta ja vedada raskemaid metalldetaile.

  Treial kasutab oma töös treipinki ning mitmesuguseid töö- ja mõõteriistu. Raskete detailide liigutamiseks kasutab ta tõstukeid või teisi veoseadmeid. Lisaks kannab ta spetsiaalseid tööriideid.

  Treiali töö võib olla kohati ohtlik, mistõttu peab ta olema pidevalt ettevaatlik ja kandma kaitsevahendeid. Kõrvade kaitsmiseks suure müra eest kannab treial kõrvaklappe või -troppe. Silmade kaitsmiseks tuleb kanda kaitseprille.

  Tavaliselt töötab treial graafiku alusel vahetustega. Vajadust mööda tuleb töötada ka öösiti ja nädalavahetustel. Tavaline tööaeg on 40 tundi nädalas. Suure nõudluse korral tehakse ka tasustatud ületunde.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Metallitöötluspinkide töölistel on tarvis järgmisi teadmisi ja oskusi:

  • tunda materjalide omadusi ja osata neid töödelda;
  • osata kasutada ja hooldada treipinki;
  • vallata treimis- ja töötlemistehnikaid;
  • osata lugeda jooniseid ja tehnilisi dokumente;
  • osata valida, kasutada ja hooldada tööriistu ning muid abivahendeid;
  • osata kasutada tõsteseadmeid;
  • tunda lihtsamaid lukksepatöid.

  Arvjuhtiva tööpingiga treial peab lisaks tundma tööpingi eripära ja oskama koostada sellele juhtprogrammi.

  Treialile tulevad kasuks järgmised isikuomadused:

  • täpsus ja hoolsus;
  • hea ruumiline kujutlusvõime;
  • iseseisva töö oskus ja vastutustunne;
  • hea silmamälu ja loogiline mõtlemine.

  Lisaks on treialil tarvis head kehalist vormi, nägemist ja kuulmist. Samuti on vajalikud täpsed liigutused ja hea koordinatsioon.

  Treialil peab töötamiseks olema kutsetunnistus. Vastavad nõuded on kirjas metallitöötlemispinkide tööliste kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Treialina töötamiseks on vaja vähemalt põhiharidust. Vajaminev haridusaste oleneb suuresti ametikohast. Keerulisemate ja automaatsete treipinkidega töötamiseks võib vaja minna ka kõrgharidust.

  Otsi sobivaid õppimisvõimalusi kutsekoolide andmebaasist ja kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Treialiametist huvitunul tasub üldhariduskoolis tähelepanu pöörata eelkõige matemaatikale ja füüsikale. Kasuks tulevad ka informaatika, inglise keel ja käsitöö.

  Treialina võib tööd leida ka erihariduseta. Metallitööstuse ettevõtted pakuvad esialgset erialast väljaõpet, mis kestab enamasti mõnest kuust aastani. Samuti korraldavad ettevõtted ja kutsekoolid erialast ümber- ja täiendusõpet.

 • Töövõimalused

  Treial leiab tööd enamasti metalli- ja masinatööstuse ettevõtetes. Umbes pooled nendest asuvad Tallinnas. Samuti tegutsevad metallitööstusettevõtted teiste suuremate linnade läheduses.

  Tavaliselt on treial palgatöötaja eraettevõttes. Pika töökogemuse ja parema haridusega treial võib tööd saada suurema vastutusega või ka juhtival ametikohal. Samuti on võimalik asutada oma ettevõte.

  Vajadus oskustega treialite järele Eestis püsib. Üldiselt on metalli- ja masinatööstus kiiresti arenev valdkond, mistõttu kasvab ka vajadus erioskustega tööliste järele.

 • Sissetulek, soodustused

  Treiali palk oleneb eelkõige ametikohast ja ettevõttest. Treial töötab enamasti vahetustega ning saab selle eest tunni- või tükitasu. Lisatasu võib saada ületundide eest.

  Töötajatele kehtivad soodustused sõltuvad samuti ettevõttest. Mõni firma pakub töölistele tasuta transporti või hüvitab ühistranspordikulud.

 • Lisateave

  Treialikutse annab ja kutseeksameid korraldab Koo-Met OÜ.

  Eesti Masinatööstuse Liit ühendab Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtteid. Liidu eesmärk on arendada masinatööstust ja kaitsta oma liikmete huve.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga.

 • Lähedased ametid

  Keevitaja. Keevitamine on metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks. Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma ...

  Loe täpsemalt »

  Koostelukksepp. Koostelukksepp koostab tehniliste jooniste ja spetsifikatsioonide järgi tootmises kasutatavaid tööriistu, abivahendeid ning terviktooteid. Koostelukksepad töötavad masina-, seadme-, laevaehitus- vm tootmisettevõtetes. Tähtsad ...

  Loe täpsemalt »

  Lehtmetallitööline. Metallitöölised on oskustöölised, kes valmistavad masinate ja seadmete abil mitmesuguseid metalltooteid. Metallitööliste tööväljavaated on head, sest metallitööstus on Eestis kasvav majandusharu. Lehtmetallit...

  Loe täpsemalt »

  Puittoodete viimistleja