Toiduainete töötlejad ja operaatorid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Kutseala on seotud erinevate toiduainete töötlemisega, mis eeldab erialast ettevalmistust ja teadmisi nii toidust kui ka toitumisest.
  • Masinate kiire töörütm eeldab käteosavust ja keskendumisvõimet. Pakkeautomaatidega töötamine nõuab ka arvuti- ja programmeerimisoskusi.
  • Vajalikud on hea terviseseisund ja füüsilise koormuse taluvus, sest see töö on füüsiliselt raske ning seotud nii pikaajalise seismise, istumise kui ka liikumisega.
  • Töötamine toiduainetööstuses annab kindlalt leiva lauale ja kindluse töökoha suhtes, kuna toiduainetööstuse spetsialiste on alati vaja.
 • Töö iseloom

  Toiduainete töötlejad ja operaatorid tegelevad toiduainete valmistamise ning töötlemisega. Toorained (toored toiduained) töödeldakse valmistoodeteks, mida müüakse toidupoodides, hulgimüügiettevõtetes, restoranides jne.
  Toiduainete töötlejad ja operaatorid töötavad erinevates toiduainetööstuste ettevõtetes. Olenevalt ettevõtte suurusest, tegevusaladest, struktuurist ja töökorraldusest võivad toiduainetööstuse töötajate ülesanded olla väga erinevad ning seetõttu kanda erinevaid ametinimetusi. Nad võivad töötada liha-, kala-, piima- ja joogitööstustes, aga ka põllu-, aia- ja metsasaaduste töötlemisega tegelevates ettevõtetes.

  • Lihatoodete valmistajad töötavad lihakäitlusettevõtetes (lihakombinaadid, -tsehhid jm) ning tegelevad kõikvõimalike lihatoodete (singid, vorstid, süldid jne) valmistamisega. Ametinimetuseks võib olla ka vorstitegija.

  • Lihunikud ja lihatöötlejad töötlevad loomade ja lindude lihakehad tooraineks, mis sobib müümiseks. Nad töötavad tavaliselt tapamajades, lihatöötlus- ja jaekaubandusettevõtetes. Lihatöötlejad surmavad loomi, puhastavad, tükeldavad ja roogivad liha edasiseks töötlemiseks või müügiks. Lihatöötleja ametinimetusteks võivad olla näiteks lihunik, konditustaja.
  • Värske liha käitlejad töötavad lihakäitlemis- või jaekaubandusettevõtetes. Nende põhilisteks tööülesanneteks on liha tükeldamine, konditustamine (kontide eemaldamine), sortimine ning lihast kuumtöötlemata toodete valmistamine, pakendamine, pakkimine ja müümine.
  • Kalatöötlejad ja -operaatorid töötavad kalatöötlemisettevõtetes või kalalaevadel. Nad püüavad kalu, puhastavad, tükeldavad ja roogivad liha edasiseks töötlemiseks või müügiks. Kalatöötleja ametinimetuseks võib olla näiteks kalafileerija.
  • Kalasuitsutajad töötavad kalatöötlemisega tegelevates ettevõtetes suitsutatud kalatoodete valmistajana. Nende põhitegevus on mitmesuguste kalaliikide külm- või kuumsuitsutamine, suitsutusrežiimide määramine, suitsutusprotsesside reguleerimine ja kontrollimine.
  • Piimatöötlejad ja piimatoodete meistrid töötavad piimatooteid valmistavates ettevõtetes. Enamasti spetsialiseerutakse vähemalt ühele tootegruppidest (täispiimatooted, juustud, või, kondenseeritud ja kuivatatud piimatooted, jäätised jms).
  • Piimatoodete operaatorite tööülesannete hulka kuulub piimatoodete valmistamiseks kasutatavate masinate töö jälgimine ning nende pesemine ja puhastamine.
  • Jookide valmistajad töötavad joogitööstuse ettevõtetes. Joogitootmise valdkonnas võib spetsialiseeruda nii alkoholjookide (õlle-, veini- ja piiritusjookide tööstus) kui ka mittealkohoolsete jookide (karastusjoogid, mahlad, veed) valmistamisele. Nad juhivad ja jälgivad masinaid, mis töötlevad teravilja vm vilju, et valmistada linnasejooki, veini jt alkohol- või karastusjooke (v.a puu- ja juurviljamahlad). Samuti võivad nad tegeleda tootmise korraldamisega ja osaleda uute toodete väljatöötamisel.
  • Toidu ja jookide degusteerijad ning hindajad võivad töötada kõikides toidukäitlemisega (toidu valmistamise ja/või müügiga) tegelevates ettevõtetes. Nad kontrollivad, maitsevad ja hindavad erinevaid toiduaineid ja jooke. Tööülesanneteks on erinevatest põllumajandussaadustest, toiduainetest ja jookidest proovide võtmine ja maitsmine erinevatel töötlemisstaadiumitel ning toodete kvaliteedi ja kuuluvuse määramine. Ametinimetusteks võivad olla näiteks toiduainete hindaja, degusteerija, likööridegusteerija ja veinidegusteerija.
  • Tee-, kohvi ja kakaotöötlemise operaatorid juhivad ning jälgivad masinaid, mis segavad ja valmistavad ette teelehti, kohvi- või kakaoube ja sigurijuuri.
  • Puu-, köögi- ja aedvilja- ning marjatöötlejad töötlevad ja hoidistavad erinevaid puu-, köögi- ja aedvilju. Nad kuivatavad, soolavad, konservivad või töötlevad muul viisil puuvilju, köögivilju ja marju nii, et need sobivad müümiseks. Nad töötavad puu-, köögi-, ja juurvilju käitlevates ettevõtetes. Aedviljatöötlejad töötavad ka aedvilja töötlemisega tegelevates ettevõtetes ning aedviljatooteid valmistavates taludes. Ametinimetusteks võivad olla näiteks õlipressija, puuviljamahla konservija, köögivilja konservija.
  • Teravilja- ja vürtsijahvatusmasinate operaatorid juhivad ja jälgivad masinaid, mida kasutatakse teravilja, vürtside jms toiduainete purustamiseks, jahvatamiseks ning segamiseks. Tööülesannete hulka kuulub ka püülijahu, jämeda jahu ja loomatoidu valmistamiseks ning riisi töötlemiseks kasutatavate masinate töö jälgimine.
  • Suhkrutootmise operaatorid juhivad ja jälgivad masinaid, mis töötlevad suhkruroogu ja -peeti ning toodavad rafineeritud suhkrut.
  • Konservide steriliseerijad võivad töötada kõikides toidukäitlemisega (toidu valmistamise ja/või müügiga) tegelevates ettevõtetes konservide (kala-, liha-, aedvilja- ja muude konservide) steriliseerijana. Töötaja põhitegevus on konservide steriliseerimine vastavalt etteantud režiimile.


  Toiduaine töötlejate ja operaatorite ülesanneteks on ka masinate ja seadmete teenindamine, puhastamine ja desinfitseerimine ning oma töökoha korrashoid. Tooraine on kiiresti riknev, seetõttu tuleb tööoperatsioone teha kiiresti. Samuti tuleb väga hoolikalt järgida hügieeni- ja toiduohutusnõudeid, et valmistoode oleks tarbijale ohutu.
  Tootmisprotsesside juhtimine, uute toodete väljatöötamine ja juurutamine ning järelevalve toiduainetööstuses on enamasti toidutehnoloogi ülesanded.

 • Töökeskkond

  Põhiliseks töökeskkonnaks on puhtad, hea valgustuse ja ventilatsiooniga ruumid, mis on varustatud seadmete ja teiste töövahenditega. Sellel kutsealal töötajatelt eeldatakse head terviseseisundit, kohanemisvõimet ja füüsilise koormuse taluvust, kuna töö on füüsiliselt üsna raske ning seotud pikaajalise seismise, istumise ja ka liikumisega.

  Masinate kiire töörütm eeldab head koordinatsiooni, käteosavust ja keskendumisvõimet. Arvestada tuleb rasketes oludes töötamisega: niisked ja sundvalgustusega tootmisruumid, temperatuurikõikumised, tuuletõmme, niiskus, masinamüra, vibratsioon. Osal inimestel võib erineva toormaterjaliga kokkupuutumine põhjustada allergiat (näiteks vesi, desinfitseerimismaterjalid, mõned aia- ja põllumajandussaadused, loomakarvad ja linnusuled).

  Konservide steriliseerija amet eeldab toimetulekut vahelduvate erialaste tööülesannetega ja kiiret reageerimist eriolukordades (elektri-, vee-, auru- ja suruõhukatkestused, kui seadmed on surve all).

  Kalatöötleja amet eeldab head nägemist (oluline kala fileerimisel ja luude eemaldamisel), kuumustaluvust ning kalaallergia puudumist. Kokku tuleb puutuda puidu põlemisel tekkinud suitsuga ning pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.

  Toiduainetetööstuse ettevõtetes toimub töö enamasti graafiku alusel vahetustega, mis eeldab töötamist ööpäev läbi, nädalavahetustel ja riigipühadel. Mõnel ametikohal on naiste ja alaealiste rakendamine keelatud (näiteks lihuniku töö mõningad operatsioonid).

  Töövahenditeks on erinevad seadmed, masinad, lõikeriistad, anumad jms. Tööriietus on kohustuslik. Nendeks on spetsiaalsed vahetusjalanõud, töökittel ning peakatteks vastav müts.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Toiduainete töötlejad ja operaatorid peavad vastavalt toiduseadusele läbima tervisekontrolli ning neil peab olema tervisetõend. Samuti peavad nad töökohal väga rangelt järgima toiduhügieeni- ja tööohutusnõudeid.

  • Lihunikuna pead teadma loomade ja lindude füsioloogiat ja anatoomiat, tapaeelse pidamise ning nende surmamise ja töötlemise põhimõtteid, tundma tapamajas kasutatavaid tehnoloogilisi protsesse ning oskama käsitseda tapamaja seadmeid.
  • Värske liha käitlejana pead tundma oma töö jaoks vajalikke tehnoloogilisi protsesse, tooraine omadusi, liha külmtöötlemist, oskama käsitseda oma töövaldkonna seadmeid, käidelda värsket liha (liha ülessulatamine, tükeldamine, sorteerimine ja pakendamine, konditustamine jms), valmistada lihapooltooteid, hinnata liha kvaliteeti.
  • Lihatoodete valmistajana pead oskama valmistada erinevaid lihatooteid (hakklihatooted, vorstitooted, singid, süldid) ning hinnata nende kvaliteeti.
  • Kalatöötlejana pead teadma peamisi töönduskalu ja oskama neid töödelda.

  • Aedviljatöötlejana pead teadma erinevate aedviljade omadusi, nende säilitamise ja kvaliteedi hindamise põhimõtteid ning oskama töödelda aedvilju.
  • Konservide steriliseerijana pead teadma toiduainete steriliseerimise aluseid, tundma erinevaid pakendamismaterjale ja steriliseerimisprotsesse ning oskama kasutada konservimisseadmeid.
  • Piimatoodete meistri ja piimatöötlejana pead teadma piimatoodete koostist ja omadusi, tundma piima mehaanilist töötlemist, hapupiimatoodete juuretiste, toodete säilitamis-, pakendamis- ja transporditingimusi.
  • Jookide valmistajana pead tundma jooke ja nende tooraineid, saamisviise ja omadusi, tehnoloogilisi abimaterjale (pärmid, fermendid jms), villimist, erinevaid tehnoloogilisi protsesse ja oskama kasutada erinevaid seadmeid.

  Isikuomadustest ja võimetest on olulised pinge- ja koormustaluvus, koostöövõime, vastutus- ja otsustusvõime, säästlikkus, puhtus ning arenenud maitsmismeel.

  Kvalifitseeritud töötajal peavad olema ka teadmised majandusest, kutsealaga seotud õigusaktidest ning toiduhügieeni ja töökeskkonna ohutusest. Olulised on arvutikasutamise oskus ja eesti keele valdamine.

  Toiduainete töötlejate kutseoskusnõuded on kinnitatud ka järgmistes kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Toiduainete töötlejana ja operaatorina töötamiseks on vaja omandada kutsealane väljaõpe. Toidutehnoloogi kutset saab omandada ülikoolis.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt või Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Koolinoorel, kellele pakub huvi tulevikus töötada toiduainete töötlejana või operaatorina, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata keemiale.

 • Töövõimalused

  Toiduainete töötlejad ja operaatorid leiavad tööd erinevates toiduainetetööstuse ettevõtetes (nt liha-, kala- ja piimatööstus), kus tooreid toiduaineid töödeldakse valmistoodeteks. Toiduainete töötleja leiab rakendust nii kodu- kui ka välismaal, toitlustusasutustes ning kaubakeskuste toiduosakondades.

  Tunnustatud toidukäitlemise ettevõtete kohta leiad infot Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.
  Ennast erialaselt täiendades on töötajal edaspidi võimalik ettevõttes areneda näiteks vahetuse meistriks, edasi toidutehnoloogiks või kvaliteedijuhiks, sealt omakorda tootmis- või kvaliteedidirektoriks.

  Lähitulevikus tõuseb toiduainetööstuses vajadus haritud, hea ettevalmistusega spetsialistide (tehnoloog, meister, tootmisjuht) järele, kes suudavad töötada nüüdisaegsete keeruliste seadmetega. Näiteks on pakkeautomaadid tänapäeval programmeeritavad, mis eeldavad ka arvuti- ja programmeerimisoskusi.

  Töötamine toiduainetööstuses annab kindlalt leiva lauale ja kindluse töökoha suhtes, kuna toiduainetööstus on suutnud ka majanduskriisis töökohti hoida. Toiduainetööstus ei kao kusagile ja spetsialiste on alati vaja.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb piirkonnast, firma suurusest ja vastutusest ning kohustuste hulgast.

 • Lisateave

  Toiduainetööstuse ettevõtteid ühendab ja nende huve esindab Eesti Toiduainetööstuse Liit.
  Toidukäitlemist ja valdkonna tegevust reguleerib toiduseadus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Toiduainetööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Kokk. Koka põhitöö on kvaliteetsete toitude valmistamine ja serveerimine. Toiduvalmistamisoskuste kõrval on olulised meeskonnatöö, hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning korra- ja puhtusearmastus. Koka töö on loo...

  Loe täpsemalt »

  Kondiiter. Kondiiter valmistab hõrgutavaid torte, kooke, rullbiskviite ja keekse. Kondiitritöö on suuresti kunstilooming, sest tortide ja kookide kaunistamine eeldab loovust ning ilumeelt.· Töö eripära nõuab valmisolekut alustad...

  Loe täpsemalt »

  Pagar-kondiiter. Pagar-kondiiter valmistab leibu, saiu, kringleid, pirukaid, kooke, torte ja küpsiseid. Ta peab oskama teha eri liiki tainast, tundma küpsetusprotsesse ja kaunistama torte. Töö eripära nõuab valmisolekut alustada varahommikul ning t...

  Loe täpsemalt »