Veetöötluse operaator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Veetöötluse operaator töötab kontoris laua taga ja juhib veetöötlusprotsessi arvutist.

2. Veetöötluse operaator on spetsialiseerunud küttesüsteemide töötlemisele.

3. Veetöötluse operaatori ülesandeks on:

4. Veetöötluse operaatori tööaeg on enamasti hommikul kaheksast õhtul kella viieni.

5. Veetöötluse operaatori tööst tulenevad ohutegurid:

6. Veetöötluse operaator ei kanna spetsiaalset tööriietust.

7. Veetöötluse operaatori töö pole alati just kõige puhtam.

8. Veetöötluse operaatori peamised isikuomadused ja oskused on:

9. Tööohutusnõuete järgimine on veetöötluse operaatori töös väga tähtis.

10. Veetöötluse operaatoriks saab õppida rakenduslikus kõrgkoolis.

11. Tihti õpetatakse veetöötluse operaatori amet selgeks ettevõttes kohapeal.

12. Tallinna Vesi on üks suurimaid veetöötlusega tegelevaid ettevõtteid Eestis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!