Vanglaametnik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Vanglaametnikuks võib hakata igaüks.

2. Vanglatöö on rohkem meestetöö.

3. Vanglaametniku töö mõju jääb vanglaseinte vahele.

4. Vanglaametniku puhul on sportlik vorm väga oluline.

5. Vanglaametniku töö pakub palju karjäärivõimalusi.

6. Hea töö eest saab kinnipeetavatelt ka jootraha.

7. Vanglaametnik peab rääkima eesti ja vene keelt.

8. Kodakondsuseta vanglasüsteemis tööd ei saa.

9. Vanglaametniku minevikus ei tohi olla seaduserikkumisi.

10. Vanglaametnik peab olema...

11. Soodustuste hulka kuuluvad...

12. Vanglaametnikul peab olema vähemalt...


Palun vasta kõikidele küsimustele!