Valguskujundaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Valguskujundaja loob sündmuste tarbeks valguslahenduse.

2. Valguskujundaja töökohaks võib olla:

3. Valguskujundaja peamised tehnilised töövahendid on erinevad prožektorid ja filtrid.

4. Mida võiks tähendada valguskujundaja töös väljend “pesu” (inglise keeles wash):

5. Valguskujundaja töötab pigem omaette kui meeskonnas.

6. Valguskujundajaks saab õppida kõrgkoolis.

7. Gobo on prožektori ette käiv kate, mille abil saab prožektorist väljuv valgus endale kindla kuju või mustri.

8. Valguskujundaja töötab kindla töögraafikuga, esmaspäevast-reedeni.

9. Valguspiltide nimekiri on vajalik selleks, et valguskujundajal oleks teada, millises järjekorras peab valgus muutuma ja milliseks.

10. Valgusega on võimalik teatrietendusel või muul sündmusel:

11. Valguskujundaja töö on pigem tehnilise kui loova iseloomuga.

12. Valguskujundaja peamised ülesanded on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!