Vagunijärelvaataja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Vagunijärelevaatajad töötavad ainult raudteejaamades.

2. Vagunijärelevaatajate tööülesanneteks on:

3. Vagunijärelevaataja töövahenditeks on ülisuured lukksepatööriistad.

4. Vagunijärelevaataja tunneb põhjalikult lukksepatöö põhimõtteid.

5. Vagunijärelevaatajad peavad olema valmis töötama ööpäevaringselt.

6. Vagunijärelevaataja kontrollib vaguneid:

7. Vagunijärelevaataja peab oskama keevitada.

8. Vagunijärelevaatajatel peab olema väga hea nägemine, kontaktläätsi ei tohi kasutada.

9. Vagunijärelevaataja on kohustatud igal aastal läbima tervisekontrolli.

10. Vagunijärelevaatajal peavad olema põhjalikud ohutusalased teadmised järgmistes valdkondades:

11. Vagunijärelevaataja valdab soravalt vene keelt.

12. Kõik lukksepad võivad saada vagunijärelevaatajateks.


Palun vasta kõikidele küsimustele!