Võrguspetsialist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Võrguspetsialist tagab andmesideks vajalike arvutivõrkude töö.

2. Võrguspetsialist töötab telekommunikatsiooniettevõttes.

3. Võrguspetsialist ei tegele tehniliste rikete kõrvaldamisega.

4. Andmesidevõrk tähendab tänapäevases mõistes internetti ja intranetti.

5. Võrguspetsialist teeb head tööd, kui see on teistele pea märkamatu.

6. Mis on võrguspetsialisti töös põnevat?

7. Võrguspetsialistil peavad olema head koostööoskused

8. Võrguspetsialistina töötamist toetavad järgmised omadused ja oskused:

9. Võrguspetsialistiks võib asuda otse koolipingist

10. Võrguspetsialistil on mitmeid valikuid, kuidas oma karjääris edasi liikuda.


Palun vasta kõikidele küsimustele!