Üldehitusinsener

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Üldehitusinseneri tööks on majade remontimine ja konstruktsioonide ehitamine.

2. Üldehitusinseneriks õpitakse ehitusmeistri juhendamisel.

3. Üldehitusinseneril tuleb õppida:

4. Üldehitusinseneri töö nõuab koostööd mitmete erinevate spetsialistidega.

5. Üldehitusinsener kasutab oma töös:

6. Üldehitusinsenerid võivad spetsialiseeruda raudteede projekteerimisele.

7. Üldehitusinseneri amet on sama, mis ehitusjuhi oma.

8. Üldehitusinseneri tööülesanneteks on ka:

9. Üldehitusinsener organiseerib ainult kõrghoonete ehitamist.

10. Üldehitusinseneri töö on väga vastutusrikas.

11. Vajadus üldehitusinseneride töö järele sõltub ehitusturu olukorrast.

12. Üldehitusinseneri üks olulistest isikuomadustest on loovus.


Palun vasta kõikidele küsimustele!