Trükkal

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Trükkali töö sarnaneb koosoleku protokollija omaga, mõlemad trükivad ja salvestavad räägitud teksti arvutisse kirjalikult.

2. Trükitehnoloogia eriala saab õppida selgeks 2-3 aastaga.

3. Trükkali tööülesandeks võib olla:

4. Trükimasinate käsitlemisoskust on võimalik õppida ainult koolis.

5. Trükkali töökohaks võib olla:

6. Tänapäeval võib trükikojad spetsialiseerumise järgi jaotada järgmiselt:

7. Trükkali ametis ei ole arvutioskus oluline.

8. Trükkali tööaeg võib olla ka öösiti.

9. Trükkali ametis ei ole võimalik teenida.

10. Trükkali töö nõuab täpsust ja tähelepanelikkust.

11. Trükkalina ei saa töötada inimene, kes on trükivärvide suhtes allergiline.

12. Trükkal ei kanna kunagi tööd tehes kõrvaklappe.


Palun vasta kõikidele küsimustele!