Trükiste järeltöötleja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Trükiste järeltöötleja annab trükisele lõpliku välimuse.

2. Trükiste järeltöötleja töö on üldiselt rahuliku tempoga.

3. Trükiste järeltöötleja ametist huvitatud koolinoor võiks tähelepanu suunata järgmistele õppeainetele:

4. Trükiste järeltöötleja ameti puhul ei ole erilisi nõudeid tervisele.

5. Trükiste järeltöötleja peamised töövahendid on:

6. Trükiste järeltöötleja ei saa tööle asuda enne, kui trükkal pole oma tööd valmis saanud.

7. Trükiste järeltöötlejaks õppima asumisel on vajalik keskharidus.

8. Trükiste järeltöötleja ametis on nõutav tööriietus.

9. Trükiste järeltöötleja vastutab selle eest, et värv trükisel oleks õige.

10. Trükiste järeltöötleja ametit toetavad järgmised isikuomadused:

11. Trükiste järeltöötleja töötasu arvestatakse tükitöö alusel.

12. Trükiste järeltöötleja peab pöörama tähelepanu sellele, kui trükis on mingil põhjusel ebakorrektselt trükitud.


Palun vasta kõikidele küsimustele!