Treial

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Treiali töö ei nõua füüsilist pingutust.

2. Treial peab omama kõrgharidust.

3. Treiali töö võib olla ohtlik.

4. Täpsus ei ole treiali töös oluline.

5. Treial kasutab järgmisi töövahendeid:

6. Treialid töötavad vahetustega.

7. Treial töötab puhtas ja vaikses tööruumis.

8. Treiali põhiliseks tööülesandeks on treipingil töötamine.

9. Treial kannab spetsiaalset tööriietust.

10. Treiali tööks on vaja:

11. Vajadus treialite järele on kasvav.

12. Treialite tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!