Treener

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Treener peab olema hea stressi- ja pingetaluvusega.

2. Treenerid töötavad:

3. Treener peab olema hea suhtlemisoskusega.

4. Treeneri töökohustuste hulka võib kuuluda ka spordivarustuse hankimine.

5. Konkreetse spordiala treeneriks saab õppida kõrgkoolides.

6. Treener võib töötada nii väli-, kui sisetingimustes.

7. Treeneri töös ei ole vaja tegeleda administratiivse tööga nagu näiteks eelarvete koostamine ja väljasõitude organiseerimine.

8. Treener töötab enamasti 40 tundi nädalas ning kindlatel kellaaegadel.

9. Treeneri töös on hea tunda ja teada:

10. Treeneri ametile sarnased ametid on:

11. Treeneriks saab mitmes Eesti kõrgkoolis.

12. Stopper kuulub treeneri igapäevaste töövahendite hulka.


Palun vasta kõikidele küsimustele!