Tootmistehnoloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tootmistehnoloogi tööks on seadmete ja masinate loomine ning arendamine.

2. Tootmistehnoloogiks õpitakse kutsekoolis.

3. Tootmistehnoloog peab oma töö jaoks omama teadmisi:

4. Tootmistehnoloogid tegelevad ainult kodumasinate tootmisprotsesside arendamisega.

5. Tootmistehnoloog töötab ainult kontoris - büroos.

6. Tootmistehnoloogi tööks on:

7. Tootmistehnoloog töötab üksinda.

8. Tootmistehnoloog kasutab oma töös:

9. Tootmistehnoloogi töö on loominguline.

10. Tootmistehnoloogi töö on perspektiivikas.

11. Eesti tootmistehnoloogia valdkonna mehaanikainsenerid on tunnustatud ka rahvusvaheliselt.

12. Tootmistehnoloog peab oskama keevitada.


Palun vasta kõikidele küsimustele!