Tootedisainer

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tootedisaineri loominguks on mingi ese või asi.

2. Tootedisainer ei spetsialiseeru tavaliselt mingile kindale valdkonnale.

3. Tootedisainer püüab üldjuhul toote luua selliselt, et see oleks:

4. Tootedisaineri peamiseks töövahendiks on tema silmad.

5. Millised oskused/omadused on tootedisaineri töö puhul olulised:

6. Tootedisainer ehitab üldjuhul enda disainitud tooted ka valmis.

7. Tootedisainer töötab siis, kui tal tuleb selleks tuju.

8. Tootedisainer kogub toote disainimiseks ideid:

9. Tootedisainer peab oskama vähemalt 3 võõrkeelt.

10. Tootedisaineri palk võib sõltuda sellest kui palju tema disainitud toodet müüakse.

11. Tootedisaineri töö on konkureeriva iseloomuga.

12. Tootedisainerid jälgivad üha enam tooteid luues, et nende tegevus loodust ei kahjutaks.


Palun vasta kõikidele küsimustele!