Tõlkija

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tõlkija tõlgib tekste ühest keelest teise.

2. Tõlkija põhitöö võib olla kodutehnika võõrkeelsete kasutusjuhendite tõlkimine eesti keelde.

3. Tõlkija igapäevased abivahendid on:

4. Toimetaja kontrollib tõlketeksti keelelist õigsust ja arusaadavust.

5. Sageli on tõlkija spetsialiseerunud mingi kindla valdkonna tekstide tõlkimisele, nt meditsiin, juriidika, tehnika jms.

6. Tõlgi oluliste oskuste hulka võiksid kuuluda:

7. Kirjalikus tõlkes eristatakse peamiselt ilukirjandus- ja dokumenditõlget.

8. Tõlkija töökohaks võib olla:

9. Tõlkija saab olla ainult filoloogi haridusega.

10. Tõlkija palk võib sõltuda tõlgitava teksti temaatikast.

11. Suur osa tõlkijatest töötab tükitöö alusel.

12. Ilukirjanduse tõlkija põhitööks on lepingute tõlkimine ühest keelest teise.


Palun vasta kõikidele küsimustele!