Toimetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Toimetaja on kõige kõrgemal ametipostil olev ajakirjanik toimetuses.

2. Toimetaja töö on väga tegevusterohke ja füüsiliselt aktiivne.

3. Gümnaasiumis tuleks ajakirjandusest huvitatul suunata tähelepanu järgmistele õppeainetele:

4. Toimetaja töögraafik ei ole eriti paindlik.

5. Toimetajad töötavad:

6. Toimetajale tuleb kasuks võõrkeelte oskus.

7. Ajakirjandusõpinguid saab tulevane toimetaja alustada pärast põhikooli lõpetamist.

8. Ajakirjandusõpingute ajal on tähtsal kohal praktika.

9. Toimetaja suunab toimetuse ajakirjanike tööd.

10. Toimetaja vajab tööks:

11. Toimetajaks saada on lihtne.

12. Toimetaja tähtsaim tegevus on teiste kamandamine.


Palun vasta kõikidele küsimustele!