Tisler

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tisleri töös on vajalikud oskused:

2. Tänapäeval valmistab tisler peaaegu kõik tooted käsitsi või käsitöövahendite abil.

3. Tisleriks saab õppida Eesti ülikoolides.

4. Tisler võib valmistada järgmisi tooteid:

5. Tisleri ametis on soovitav kanda:

6. Tisler on oskustööline, kes valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest erinevaid tooteid.

7. Tisleri ametis on väga oluline tunda erinevaid võõrkeeli.

8. Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

9. Tisleri töö on rutiinne.

10. Tisleri tööks võib olla:

11. Tisler peab tundma väga täpselt puidu töötlemise tehnoloogiaid ja puidu füüsikalis keemilisi omadusi.

12. Tisler ei pea tundma erinevaid tööohutusnõudeid, sest tisleri töö ei ole ohtlik.


Palun vasta kõikidele küsimustele!