Teller

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Telleriks saab õppida kõrgkoolis.

2. Teller peab olema väga hea suhtlemisoskusega.

3. Telleri tööpäevad on kõige töörohkemad enamasti kuu alguses.

4. Telleri peamised tööülesanded on:

5. Telleritöö on väga vastutusrikas.

6. Telleri ametis ei ole võimalik kõrgemale areneda teisti, kui asuda tööle teisele ametikohale.

7. Telleri kõige olulisemad isikuomadused:

8. Telleri tööaeg on tööpäevadel kella 8-17-ni.

9. Teller peab kursis olema kõigi panga toodete/teenuste uuendustega.

10. Teller ei pea oskama peast arvutada, sest arvuti aitab tänapäeval arvutustehinguid hõlpsasti ja kiiresti teha.

11. Telleri töös on hea osata vene keelt.

12. On hea, kui teller oskab silmaga ja katsudes vahet teha valerahal.


Palun vasta kõikidele küsimustele!