Teletoimetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Toimetaja on alati ka saatejuht.

2. Toimetajal on saate sisu juures suur sõnaõigus ja vastutus.

3. Toimetaja ülesannete hulka kuulub ka saate eelarve koostamine.

4. Teletoimetaja tööülesannete hulka kuulub:

5. Toimetajalt eeldatakse laia silmaringi.

6. Toimetajatöös on emakeele- ja väljendusoskus eriti tähtis.

7. Toimetajal on taustainfo kogumiseks ligipääs konfidentsiaalset infot sisaldavatele andmebaasidele, mida haldab politsei.

8. Toimetajatöös tuleb kasuks:

9. Toimetajale tuleb kasuks lai ja mitmekesine tutvusringkond.

10. Teletoimetajatöö sobib inimestele, kes hindavad rutiinset kellast-kellani tööd.

11. Toimetajad peavad läbima äärmiselt spetsiifilise erialase väljaõppe.

12. Toimetaja töökeskkond võib olla:


Palun vasta kõikidele küsimustele!