Teedeinsener

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Teedeinsener kavandab teid.

2. Teedeinseneride tööväljavaated on suhteliselt tagasihoidlikud.

3. Teedeinsener peab omama teadmisi järgmistest valdkondadest:

4. Teedeinsener töötab ainult kontoris.

5. Teedeinseneri elukutset toetavad järgmised isikuomadused:

6. Teedeinsener peab tundma raamatupidamise aluseid ja teadma, mis komponentidest moodustub eelarve.

7. Erialaõpinguid saab alustada pärast põhikooli.

8. Teedeinsener võib töötada teehooldusfirmas.

9. Teedeinsener lähtub oma töös väga paljudest regulatsioonidest.

10. Teedeinseneri põhilised lähtepunktid tööde alustamisel:

11. Volitatud teedeinseneri kutsetaseme taotlemiseks piisab ainult magistrikraadist.

12. Teedeinsener kasutab oma töös erialaseid arvutiprogramme.


Palun vasta kõikidele küsimustele!