Tarneahelajuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tarneahelajuhi töös on oluline inglise keele oskus.

2. Tarneahelajuhi töö on:

3. Tarneahelajuhi eriala saab õppida Eesti suuremates kõrgkoolides.

4. Tarneahelajuht töötab enamasti tootmis-ja kaubandusettevõtetes.

5. Tarneahelajuhi töö võib sõltuda nii aastaajast kui ka riigipühadest.

6. Tarneahelajuhi peamised tööülesanded on:

7. Tarneahelajuhi töö sobib inimtüübilt pigem introverdile kui ekstraverdile.

8. arneahelajuhi töös on olulised järgmised isikuomadused:

9. Tarneahelajuhi töö on näiteks organiseerida teatud kaup punktist A, punkti B

10. Tarneahelajuhi töölaud asub enamasti laos või tootmishoones.

11. Tarneahelajuhi töös ei pea tundma logistikat, selle toimimist ja põhitõdesid.

12. Tarneahelajuhiga sarnased ametid on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!