Tarkvaratestija

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tarkvaratestija kontrollib, kas füüsiline arvuti töötab korrektselt, näiteks nupud, klaviatuur, ekraan jne.

2. Tarkvaratestija töö on vajalik selleks, et loodav toode oleks:

3. Testija töös on kõige olulisem vene keele põhjalik tundmine

4. Testija on arvutiprogrammides nn vigade otsija.

5. Lisaks programmide testimisele on tarkvaratestija üldjuhul ka loodava toote väljamõtleja ja valmistaja.

6. Testija peamised ülesanded on:

7. Testija alustab programmide testimisega alles siis, kui see on juba erinevate sihtgruppide poolt kasutusele võetud, näiteks kliendid ja lõpptarbijad.

8. Testijaks saab hakata ka “katseeksituse” meetodil iseõppinud spetsialist, kellel on huvi IT valdkonna vastu.

9. Testija olulisemad isikuomadused on:

10. Tarkvaratestija puutub enda töös kokku järgmiste lühendite ja mõistetega:

11. Testijad töötavad ainult IT teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

12. Testija on tööturul nõutud spetsialist.


Palun vasta kõikidele küsimustele!