Talunik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Talupidajaks sobib igaüks.

2. Kes oskab ühtesid loomi kasvatada, saab hakkama kõigiga.

3. Linnanoorest talunikku ei saa.

4. Talud on seotud ka riigi turvalisusega.

5. Talupidaja on pühendunud ja motiveeritud.

6. Talupidamine on eelkõige füüsiline töö.

7. Talunik peab oskama ka raamatupidamist.

8. Talupidaja koormus on aasta lõikes erinev.

9. Talupidaja töö annab unikaalseid tulemusi.

10. Tulevane talupidaja võiks huvituda...

11. Talupidajal võib olla abi...

12. Talu sissetulek sõltub...


Palun vasta kõikidele küsimustele!