Tüürimees

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Tüürimehena võivad töötada mõlemast soost inimesed.

2. Tüürimehe töö on füüsiliselt kurnav.

3. Vormiriietuse korrashoid võtab palju aega.

4. Tüürimehe ametis on nägemine ja kuulmine võrdselt olulised.

5. Tüürimeest saadab võõrkeelses suhtluses tõlk.

6. Tüürimehel peab olema kõrgharidus.

7. Tüürimehe töö eeldab suurt rutiinitaluvust.

8. Tüürimees saab palka üle Eesti keskmise.

9. Tüürimees peab elama mereäärses linnas või asulas.

10. Kui huvitud tüürimehetööst, võiksid sul olla head hinded...

11. Vahitüürimees võib karjääriredelil tõusta...

12. Tüürimehe töö tulemusena...


Palun vasta kõikidele küsimustele!