Suhtekorraldaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Suhtekorraldaja töö on enamasti rutiinne.

2. Suhtekorraldaja töö eeldab head koostööd ajakirjanikega.

3. Suhtekorraldaja loob lühidalt öeldes kliendile avalikkuse tarbeks maine.

4. Suhtekorraldaja tööaeg on esmaspäevast reedeni, 8 tundi päevas.

5. Suhtekorraldaja töös on kõige olulisem suhtlemisoskus.

6. Suhtekorraldaja olulisemad isikuomadused on:

7. Suhtekorraldaja ülesandeks on lisaks organisatsiooni sisese kommunikatsiooni korraldamine.

8. Brändinguga suhtekorraldajad ei tegele.

9. PR, inglise keeles Public Relations ei ole sama mis suhtekorraldus.

10. Suhtekorraldaja tööülesanneteks on:

11. Poliitikud palkavad endale suhtekorraldaja valimiste ajal, et võita õige taktika ja suhtumisega rahva hääli.

12. Millise valdkonna teadmised tulevad suhtekorraldaja töös lisaks kommunikatsioonile ja ajakirjandusele kõige enam kasuks:


Palun vasta kõikidele küsimustele!