Stjuuard/stjuardess

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Stjuardess/stjuuard kannab tööl olles vormiriietust.

2. Stjuardess/stjuuard kasutab oma töös:

3. Lennuteenindaja peab olema väga hea suhtlemisoskusega.

4. Selge ja kõlav hääl on lennuteenindaja töös vajalikuks eelduseks.

5. Stjuardessi/stjuuardi amet sarnaneb paljude klienditeenindusega seotud ametitega.

6. Lennuki salongipersonal kontrollib, et inimestel ei oleks lennukis kaasas keelatud esemeid.

7. Stjuardessil/stjuuardil peab olema hea füüsiline ettevalmistus ja kohanemisvõime.

8. Stjuardessid/stjuuardid töötavad iga päev kella 8-17.

9. Stjuardessi/stjuuardi töökohusteks lennureisi ajal on:

10. Stjuardessi/stjuuardi ametis on olulised järgmised oskused:

11. Eestis väljaõppe saanud stjuardess/stjuuard leiab tööd vaid Eesti lennufirmades.

12. Stjuardessi/stjuuardi ametit saab õppida mitmetes Eesti kutsekoolides.


Palun vasta kõikidele küsimustele!