Sotsiaaltöötaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Sotsiaaltöötaja hooldab voodihaigeid inimesi.

2. Sotsiaaltöötaja peab olema läbinud enesekaitsekursused.

3. Sotsiaaltöötaja peab olema väga hea suhtlemisoskusega.

4. Sotsiaaltöötaja on enamasti naissoost.

5. Sotsiaaltöötaja töös on oluline vene keele valdamine.

6. Sotsiaaltöötaja on puhtalt kontoritöötaja, kes töötab kella kaheksast viieni.

7. Sotsiaaltöötaja tööandjaks võib olla:

8. Sotsiaaltöötaja peab olema heas füüsilises vormis.

9. Sotsiaaltöötaja põhitöö hulka kuulub:

10. Sotsiaaltöötaja ametile sarnased ametid on:

11. Sotsiaaltöötaja töös ei ole vajalik arvuti olemasolu.

12. Sotsiaaltöötajaks saab õppima minna alles pärast keskhariduse omandamist.


Palun vasta kõikidele küsimustele!