Sotsiaalpedagoog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Sotsiaalpedagoog on tark ja empaatiline isiksus.

2. Sotsiaalpedagoog töötab reeglina koos klassitäie lastega.

3. Sotsiaalpedagoog jääb konfliktides erapooletuks.

4. Sotsiaalpedagoog järgib oma töös kindlat päevakava ja nädalarutiini.

5. Sotsiaalpedagoog on oma töös üksinda.

6. Õpilaste probleemid on sageli lahendamatud ja sellega tuleb lihtsalt leppida.

7. Sotsiaalpedagoog õpib läbi elu.

8. Sotsiaalpedagoogi tööaeg on lepinguga kindlaks määratud.

9. Sotsiaalpedagooge vajatakse ainult linnades.

10. Sotsiaalpedagoog peab suutma...

11. Sotsiaalpedagoog saab palka...

12. Sotsiaalpedagoog võib töötada...


Palun vasta kõikidele küsimustele!