Soojusenergeetikainsener

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Selle eriala esindaja töö on suunatud uudsete lahenduste väljatöötamisele.

2. Soojusenergeetikainsenere on tööturul piisavalt.

3. Soojusenergeetikainsener peab mitmeid aastaid töötama enne, kui hakkab saama korralikku palka.

4. Soojusenergeetika on sama mis elektroenergeetika.

5. Soojusenergeetikainsener võib töötada konsultandina.

6. Soojusenergeetikainsener töötab ka külmaseadmetega.

7. Soojusenergeetikainseneril on kohustus pärast kõrgkooli lõpetamist luua oma firma.

8. Soojusenergeetikainseneri amet on väga praktiline, teooriaga pole siin midagi teha.

9. Isikuomadustest on selle töö juures olulised:

10. Soojusenergeetikainsener peab tundma:

11. Soojusenergeetikainsener tegeleb ainult küttesüsteemide hooldamisega.

12. Soojusenergeetikainsener võib töötada:


Palun vasta kõikidele küsimustele!