Sõdur

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Sõdurid osalevad vaid rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel.

2. Sõduri töö on istuva iseloomuga.

3. Sõduri tööülesannete hulka kuulub ka füüsiline treening.

4. Sõduriks õpitakse kõrgkoolis.

5. Sõduri töös on palju loomingulist vabadust.

6. Sõduriks saamise eelduseks on hea tervis.

7. Naised sõdurina töötada ei saa.

8. Sõdurite väljaõpe kaitseväes sisaldab:

9. Sõdur töötab 40 tundi nädalas.

10. Väljaõppinud sõdurile pole enesetäiendamine vajalik.

11. Sõdurina tegevteenistusse astuja peab olema:

12. Sõduri varustuse hulka kuuluvad:


Palun vasta kõikidele küsimustele!