Sepp

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Sepatöö on olemuselt käsitöö.

2. Sepp võib tööd teha ükskõik mis riietes.

3. Sepistamine on sarnane plastiliini või savi voolimisele.

4. Sepp peaks oskama lugeda kavandeid ja jooniseid.

5. Sepp on justkui n-ö ühe mehe metallivabrik.

6. Sepp kasutab oma töös:

7. Sepal tuleb tunda:

8. Kohati kahjulike töötingimuste tõttu saab sepp varem pensionile.

9. Sepatöö on alati füüsiliselt ülimalt ränk.

10. Sepal tuleb jälgida ohutusnõudeid.

11. Sepp saab reeglina kuutasu.

12. Sepp võib töötada:


Palun vasta kõikidele küsimustele!