Süsteemiarhitekt

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Süsteemiarhitekt mõtleb läbi ja paneb paika IT-lahenduse ülesehituse – millistest komponentidest see koosneb, kus miski asub, mis millega seostub.

2. Süsteemiarhitekti amet on võrreldav maju projekteeriva arhitektiga.

3. Süsteemiarhitekti töö piirdub IT-arenduse plaani koostamisega.

4. Süsteemiarhitekti töö on lõppkasutajale hästi näha.

5. Edukas süsteemiarhitekt oskab ka programmeerida.

6. Süsteemiarhitekti töö seisneb pigem omaette nokitsemises kui meeskonnaga suhtlemises.

7. Süsteemiarhitekti töö:

8. Sulle võib sobida süsteemiarhitekti amet, kui:

9. Süsteemiarhitekti amet sobib ühtaegu hästi nii naistele kui meestele.

10. Süsteemiarhitektina saab tööle asuda otse koolipingist.

11. Süsteemiarhitekt võib liikuda oma karjääris edasi:


Palun vasta kõikidele küsimustele!