Süsteemiadministraator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Süsteemiadministraator tagab arvutisüsteemide töökindluse ja kasutatavuse.

2. Süsteemiadministraator tegeleb peamiselt operatsioonisüsteemide installeerimisega.

3. Süsteemiadministraatori töö on mitmetahuline ja üllatusterohke.

4. Süsteemiadministraator ei pea lähtuma oma töös ettekirjutustest ega dokumentatsioonidest.

5. Süsteemiadministraatori üheks ülesandeks võib olla süsteemide töökindluse monitoorimine (jälgimine).

6. Süsteemiadministraatorile lähedased rollid on:

7. Süsteemiadministraatori töös läheb vaja:

8. Süsteemiadministraatori amet sobib ühtaegu hästi nii naistele kui meestele.

9. Süsteemiadministraatori tööks vajalikke oskusi saab õppida nii kutseõppeasutuses kui ülikoolis.

10. Süsteemiadministraatoril on keeruline oma ametit vahetada:


Palun vasta kõikidele küsimustele!