Reporter

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Reporteri amet kuulub ajakirjanduse valdkonda.

2. Reporterina saab töötada vaid doktorikraadi olemasolul.

3. Reporteri tööd toetavad iseloomuomadused on:

4. Reporteri põhitöö on arvustusartiklite kirjutamine.

5. Põhilised töövahendid on:

6. Reporteril tuleb kasuks võõrkeelte oskus.

7. Reporteriks saamine eeldab kõrgharidust.

8. Reporteril peab olema hea diktsioon.

9. Reporteri amet on üsna pingeline.

10. Reporteri ülesandeks on:

11. Reporteril ei ole võimalik karjääri teha.

12. Faktitäpsus on tähtis kohtuvaidluste vältimiseks.


Palun vasta kõikidele küsimustele!