Reisikorraldaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Reisikorraldaja peab oskama oma töös kasutada:

2. Reisikorraldajad töötavad lennukites.

3. Kõigil reisikorraldajatel on tööl kandmiseks vormirõivad.

4. Reisikorraldaja on naiste amet.

5. Reisikorraldaja töö eeldab võõrkeelteoskust.

6. Reisikorraldajad töötavad enamasti 40 tundi nädalas ning tööaeg on argipäeviti kaheksast viieni.

7. Reisikorraldaja peab kliendile alati vormistama ka reisikindlustuse.

8. Reisikorraldaja amet eeldab head suhtlemisoskust.

9. Reisikorraldajale ei ole täiendkoolitused vajalikud.

10. Reisikorraldajaks sobib inimene, kes on:

11. Reisikorraldaja töös ei ole suurt füüsilist koormust.

12. Reisikorraldaja igapäevaste tööülesannete hulka kuulub:


Palun vasta kõikidele küsimustele!