Rannakalur

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Rannakaluri amet on Eestis uus eriala

2. Traditsiooniline kalapüük näeb välja nii, et kalur sõidab oma paadiga kohta, kus ta arvab kala olevat, laseb võrgud vette ja tõmbab kala välja.

3. Rannakaluri ülesandeks on:

4. Rannakaluri tööaeg sõltub suurel määral ilmastikutingimustest.

5. Kui kalur ei ole merel, siis ta:

6. Rannakaluri töö on füüsiliselt koormav.

7. Kalur peab laeval ilma puhkuseta pidevalt kala püüdma või tüüri hoidma.

8. Rannakalur peab tundma:

9. Rannakaluri töös ei ole vaja kasutada spetsiaalseid tööriideid.

10. Enamus rannakalureist on naised.

11. Rannakaluril peab olema kõrgharidus.

12. Eesti rannakalur püüab kala Atlandi ookeanis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!