Rahvatantsujuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Rahvatants on eelkõige vanainimestele.

2. Rahvatantsujuhitöö eeldab teadmisi pedagoogikast.

3. Rahvatantsujuhi ülesannete juurde võivad kuuluda:

4. Rahvatantsujuhile vajalikud omadused on:

5. Rahvatantsujuht esineb oma kollektiiviga tavaliselt kabareedes.

6. Rahvatantsujuhi tööaeg on klassikaliselt kaheksast viieni.

7. Rahvatantsujuhi töös annab eelise loogiline mõtlemine.

8. Rahvatantsujuht kasutab oma töös:

9. Rahvatantsujuht mõtleb ka ise tantse välja.

10. Rahvatantsujuhi töö on istuv.

11. Tulevasele rahvatantsujuhile on väga oluline üldkoolis õppida hoolega füüsikat.

12. Rahvatantsujuht on sageli enne juhendamisega tegelema hakkamist ise rahvatantsurühmas tantsinud.


Palun vasta kõikidele küsimustele!