Radioloogiatehnik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Radioloogiatehnikud ehitavad raadioid.

2. Radioloogiatehnikuks õpitakse kutsekoolis.

3. Radioloogiatehnikud õpivad:

4. Radioloogiatehnik parandab töös kasutatavaid aparaate.

5. Radioloogiatehnik kasutab oma tööruumides.

6. Radioloogiatehnik töötab röntgeniaparaadiga.

7. Radioloogiatehnik teeb koostööd arstidega.

8. Radioloogiatehniku töö nõuab:

9. Radioloogiatehnik määrab patsiendi ravi.

10. Radiloogiatehnikud peavad läbima tervisekontrolli.

11. Radioloogiatöötajad saavad varem pensionile.

12. Radioloogiatöötajatele on ette nähtud lisapuhkus.


Palun vasta kõikidele küsimustele!