Puidutoodete viimistleja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Puittoodete viimistlemine tähendab puidu lakkmist või värvimist.

2. Puittoodete viimistleja peab oskama välja arvutada viimistlusmaterjalide kulu ja maksumust.

3. Puittoodete viimistleja ülesandeks on:

4. Puittoodete viimistleja võib töötada kaitsevahenditeta.

5. Puittoodete viimistleja peab oskama:

6. Puittoodete viimistlejaks õppimine eeldab keskhariduse olemasolu.

7. Puittoodete viimistlejal on kindel vormiriietus.

8. Puittoodete viimistleja tööks vajalikud eeldused on:

9. Puittoodete viimistlemisel kasutatakse rapsiõli.

10. Viimistlemisel välja tulnud puiduvigu pole enam võimalik parandada.

11. Puittoodete viimistlemist õpetatakse tisleri erialal.

12. Tööohutuse nõuetest kinnipidamine on puidutöö juures tähtis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!