Programmeerija

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Programmeerimine on tarkvaraarenduse osa, kus selgitatakse välja kliendi vajadused.

2. Programmeerija töövahenditeks on on vastav tarkvara ning arvutustehnika.

3. Programmeerija ülesandeks on:

4. Programmeerija töötab kontorilaua taga alati üksinda.

5. Programmeerijal tuleb oma töös:

6. Programmeerijal tuleb oma töös palju ringi liikuda.

7. Programmeerijad töötavad ainult info- ja telekommunikatsiooni ettevõtetes.

8. Programmeerija tööks vajalikud eeldused on:

9. Uue tarkvaralahenduse loomine on alati seotud kindlate tähtaegadega.

10. Programmeerija töötasu sõltub väga olulisel määral tehtud töö kvaliteedist.

11. Valmis tarkvaralahenduse testimine võib toimuda spetsiaalses laboris.

12. Programmeerija oskusi saab omandada ainult kõrghariduses.


Palun vasta kõikidele küsimustele!