Produtsent

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Produtsent on vastutav isik filmide, saadete või reklaamide tootmisel.

2. Produtsent kirjutab ise stsenaariumi või loob muusikapalad.

3. Produtsendi töö on täis rutiini ning kestab kellast kellani.

4. Sageli alustavad produtsendid oma valdkonnas mõne teise töö juures.

5. Produtsent peab suutma korraga mõelda loomingust ja rahast.

6. Produtsenditöö eeldab kõrget pingetaluvust.

7. Kasu on avatud mõtteviisist ja innustavast hoiakust.

8. Produtsent töötab sundasendis oma kabinetis.

9. Produtsendiks saab õppida kõrgkoolis.

10. Produtsendiks pürgival noorel võiks olla...

11. Kasuks võib tulla...

12. Produtsent on hea...


Palun vasta kõikidele küsimustele!