Pottsepp

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Enamasti on pottsepp palgatööline.

2. Pottsepp saab hakkama ilma üldhariduseta.

3. Pottsepp õpib kogu aeg juurde.

4. Pottsepatöö võib kaasajal otsa saada.

5. Pottsepatöö toimub soojas toas.

6. Tegu on meeste valdkonnaga.

7. Töö tasustamine toimub tunnipalga alusel.

8. Pottsepp on ka klienditeenindaja.

9. Pottsepatöös on palju arenguvõimalusi.

10. Pottsepal on kõige rohkem tööd...

11. Pottsepaks saab õppida...

12. Välistavaks tervisehäireks on...


Palun vasta kõikidele küsimustele!