Postitöötleja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Postitöötleja töötab postiteenust osutava ettevõtte sorteerimis- või kandekeskuses.

2. Postitöötleja töötingimused ja -vahendid on igal pool ühesugused.

3. Postitöötleja tööülesanneteks on:

4. Postitöötleja peab olema füüsiliselt tugev

5. Postitöötlejal peab olema vähemalt põhiharidus.

6. Postitöötleja ametiks vajalikud oskused omandatakse enamasti töökohal

7. Postitöötlejal on võimalus praktiseerida ka välismaal.

8. Postitöötleja töö eeldab:

9. Postitöötleja puhkus on 28 tööpäeva.

10. Postitöötleja peab oskama:

11. Postitöötleja töö sarnaneb kulleri tööga.

12. Postitöötleja töö sobib neile, kellele meeldib töötada paindliku tööajaga


Palun vasta kõikidele küsimustele!